College Loppersum akkoord met bouw zonnepark in ‘t Zandt

Loppersum – Het college van B&W heeft besloten in principe akkoord te gaan met de oprichting van een zonnepark in ‘t Zandt.

Wethouder Bé Schollema (milieu): ‘ Er is door Energiecoöperatie Zonnedorpen een aanvraag ingediend voor het oprichten van een veld zonnepanelen met een maximale oppervlakte van ca. 3200m2 in ‘t Zandt. Doel van de aanvrager is een gezamenlijk veld aan te leggen voor inwoners die zelf geen plaats hebben om zonnepanelen te installeren. De energieproductie wordt ingezet door middel van een postcoderoosregeling. Dit is een mooi initiatief en past goed binnen ons beleid van een meer duurzame en groenere gemeente.’

Zonnepark
Het veld zonnepanelen bestaat in de eerste fase uit 560 panelen verdeeld over 14 rijen. Het gaat hierbij om 1208m2. Op deze locatie achter de Gerard van Damstraat in ‘t Zandt is plaats voor een uitbreiding van 560 extra panelen. Het totale oppervlakte bedraagt dan 3200 m2. De aanleg van dit zonnepark past niet binnen het bestemmingsplan vandaar dat een uitgebreide procedure moet worden gevoerd. Ook wordt het ontwerpbesluit gedurende zes weken ter inzage gelegd.

Beleid zonneparken
Op 31 mei jl. heeft het college besloten nader beleid te gaan ontwikkelen ten aanzien van zonneparken in onze gemeente. Deze aanvraag kan hieraan nog niet worden getoetst en behoeft een eigen afweging.Back to top button