College Delfzijl verzoekt raad uitvoerings- en voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor kindcentra Delfzijl West, Delfzijl Noord en Tuikwerd en bassischool Het Baken

Delfzijl – Het college van Delfzijl verzoekt de raad om de volgende kredieten beschikbaar te stellen:

  • Het uitvoeringskrediet van €10.950.000,- voor de realisatie van het nieuwe kindcentrum Delfzijl West.
  • Het uitvoeringskrediet van € 2.320.000,- voor de realisatie van de (ver)nieuwbouw van het schoolge-bouw voor basisschool Het Baken in Delfzijl.
  • Het voorbereidingskrediet van € 517.000,- ten behoeve van de voorbereidings- en ontwerpfase betreffende de ontwikkelingen van kindcentrum Delfzijl Noord.
  • Het voorbereidingskrediet van € 608.000,- ten hoeve van de voorbereidings- en ontwerpfase betreffende de ontwikkelingen van kindcentrum Tuikwerd.

De bedragen zijn opgenomen in het reeds vastgestelde budget voor het Scholenplan Delfzijl.
Wethouder Jan Menninga: “De terugloop van het aantal leerlingen als gevolg van de krimp en de noodzakelijke versterkingsmaatregelen zijn aangegrepen als kans om de onderwijshuisvesting te vernieuwen. De nieuwe aardbevingsbestendige kindcentra dragen bij aan een goed en toekomstbestendig onderwijs in Delfzijl.

Schoolbesturen en gemeente hebben daarom gezamenlijk besloten om voor Delfzijl West en Delfzijl Noord een nieuw integraal kindcentrum te realiseren ter vervanging van de huidige scholen. Bij Brede School Tuikwerd vindt vervangende nieuwbouw of bouwkundige versterking plaats. Dit resulteert dan ook in een kindcentrum in Tuikwerd. Basisschool Het Baken krijgt een aardbevings- en toekomstbestendig gebouw op dezelfde plek als het huidige schoolgebouw.”

Kindcentrum Delfzijl Noord
Samen met Kindcentrum Noord, bestaande uit Onderwijs Marenland en Kids2b, is de gemeente gestart met de voorbereidingen voor de bouw van een nieuw kindcentrum op het terrein van Groen voor Rood aan de Waddenweg in Delfzijl. Het nieuwe kindcentrum is ter vervanging van het onderwijs- en kinderopvang gedeelte in de huidige Brede School Noord.

Kindcentrum Delfzijl West
Dit kindcentrum biedt straks onderdak aan basisscholen Jan Ligthart, Tasveld, ’t Zigt, Sterre der Zee, de Zaaier, de Windroos en kinderopvang Kids2b. De locatie van het nieuwe kindcentrum is de groenstrook bij de Windroos, tussen de Barklaan en de Jachtlaan in Delfzijl. Het huidige gebouw van De Windroos maakt onderdeel uit van het nieuwe kindcentrum en is meegenomen in het ontwerp. De Windroos wordt daarvoor bouwkundig versterkt.

Basisschool Het Baken
Basisschool Het Baken krijgt op dezelfde plek als waar het huidige schoolgebouw staat een nieuw, aardbevingsbestendig gebouw. Het Baken is in april verhuisd naar het voormalige gebouw van de Farmsumerborg in Farmsum. Het schoolgebouw van Het Baken wordt rond de zomer gesloopt. Rekening houdende met de uitvoeringstijd, zal het nieuwe schoolgebouw in maart 2021 opgeleverd gaan worden.

Kindcentrum Tuikwerd
OBS De Garven, CBS De Vore en kinderopvang Kids2b vormen samen momenteel Brede School Tuikwerd. Voor kindcentrum Tuikwerd vindt vervangende nieuwbouw of bouwkundig versterken van het huidige gebouw plaats.

Scholenplan Delfzijl
De gemeente Delfzijl maakt het basisonderwijs toekomstbestendig door een groot aantal basisscholen onder te brengen in kindcentra, waarin basisonderwijs en kinderopvang zijn samengebracht. Hierdoor is in de toekomst opvang en onderwijs onder één dak te vinden voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Met deze scholentransitie wil de gemeente bijdragen aan een kwalitatief goed onderwijsklimaat en een duurzame en toekomstbestendige omgeving voor kinderen. De scholentransitie is onderdeel van het overkoepelende scholenprogramma in Noordoost-Groningen, waarbinnen 102 scholen aardbevings- en toekomstbestendig worden gemaakt.

De raad neemt over alle kredieten in de raadsvergadering van 28 mei een besluit.

Back to top button