College Delfzijl grijpt in op particuliere woningmarkt

Delfzijl – Het college gaat de raad voorstellen de door de Provincie toegekende subsidie van € 1.102.500,beschikbaar te stellen voor het onttrekken van 22 particuliere woningen aan de woningmarkt.

Doel is de particuliere woningmarkt in de gemeente Delfzijl meer in beweging te brengen en daarmee de leefbaarheid te vergroten. Volgens de woonvisie ‘Voor een toekomstbestendig Delfzijl’ moeten inwoners nieuwe stappen kunnen zetten op de woningmarkt. Hiervoor is beweging op de woningmarkt nodig, maar die is er nu onvoldoende. De raad neemt op 11 juli 2019 hierover een besluit.

Gezonde woningmarkt is gebaat bij balans
Het betreft de start van het project ‘Het verminderen van de particuliere woningvoorraad waarbij eigenaren/bewoners worden geïnformeerd over het plan van aanpak en de planning inspectie en beoordeling’. Hierbij wordt de particuliere woningvoorraad met 22 woningen verminderd.

Wethouder lJzebrand Rijzebol: “Waar de marktwerking niet goed functioneert, komen eigenaren vast te zitten in hun woning. Voor een deel ligt dat aan de prijsstelling of prijsdaling in de koopmarkt. Daaraan kunnen we als overheid niet echt veel doen. Maar we zien dat ‘de markt’ de knellende situaties waarin sommige eigenaren zitten niet vanzelf oplost. Daarom willen we in deze situaties met de provinciale bijdrage, waarbij de wens of noodzaak van eigenaren/bewoners om te verhuizen groot is, de helpende hand bieden. Een gezonde woningmarkt is gebaat bij balans. Uitgangspunt is dat eigenaren/bewoners in de gemeente Delfzijl blijven wonen.”

Minder particuliere woningen
Het resultaat van het project is de particuliere woningmarkt te verminderen met 22 woningen.

Het gaat hierbij om:
1. Het samenvoegen/onttrekken van woningen van Stichting Hoogwatum in Delfzijl. Het woongebouw wordt hiermee toekomstbestendiger gemaakt en sluit daardoor beter aan bij het uitgangspunt ‘goed wonen voor iedereen met passende ondersteuning en begeleiding’;

2. Het verwerven en slopen van portiekwoningen in de Beatrixflat aan de Rijksweg in Delfzijl. Al enige tijd blijkt dat er een overschot is/gaat ontstaan aan gestapelde bouw;

3. De aanpak van ‘rotte kiezen’ in dorpen en wijken om de leefbaarheid te verbeteren. Met betrokken eigenaren/bewoners vindt overleg plaats. De gemeente werkt hierin samen met het projectbureau RWLPOost Groningen.

Provinciale subsidie Voor het in beweging brengen van de woningmarkt heeft de provincie Groningen de gemeente vanuit het Financieel Arrangement Eemsdelta onder voorwaarden een subsidie toegekend van € 4.200.000,-. Het inmiddels ontvangen bedrag van € 1.102.500,wil het college gebruiken voor de uitvoering van de eerste fase, het experiment.

Samenloop met inspecties en beoordelingen aardbevingen
Daar waar een relatie ligt met het programma ‘Aardbevingen de baas’, is de gemeente in gesprek met de betreffende eigenaren/bewoners”.

Back to top button