Circulaire inzet bagger als grondstof voor bedrijventerrein Groningen Seaports

Farmsum – Groningen Seaports en Waterschap Noorderzijlvest hebben de handen ineengeslagen om bagger dat vrijkomt uit baggerklussen lokaal te hergebruiken. Vandaag heeft het eerste baggertransport uit het werkgebied van het waterschap richting het industriegebied Oosterhorn in Delfzijl plaatsgevonden. Daarmee dragen beide partijen bij aan de circulaire inzet van bagger dat op deze manier in plaats van restproduct een grondstof wordt. Zo zorgen Waterschap Noorderzijlvest en Groningen Seaports voor minder uitstoot van CO2 en besparing op materiaal en verwerkingskosten.

Baggerwerkzaamheden
Vanaf begin 2023 tot en met 2025 gaat Waterschap Noorderzijlvest een flink aantal watergangen in Delfzijl en Appingedam en omgeving baggeren. Dit is noodzakelijk om de waterdoorvoer te garanderen en de waterkwaliteit goed te houden. Agrariërs verwerken zoveel mogelijk baggerspecie uit watergangen die grenzen aan percelen op hun land. Maar bagger uit stedelijk gebied en bagger bij riooloverstorten kan vaak niet ter plaatse worden verwerkt. Dit wordt normaal gesproken afgevoerd naar verwerkingslocaties bij de stad Groningen en Grolloo, in Drenthe.

Samenwerking Waterschap en Groningen Seaports
Binnen het platform ‘Grip op Grond in Grunn’ waar grondvraag en grondbehoefte wordt samengebracht, heeft Waterschap Noorderzijlvest contact gelegd met Groningen Seaports. Deze organisatie heeft de komende jaren een flinke grondbehoefte voor het bouwrijp maken van nog uit te geven bedrijfskavels op het industriegebied in Delfzijl. De stedelijke bagger en overstortbagger van Noorderzijlvest dat niet lokaal verwerkt kan worden, is van industriekwaliteit. Dat maakt het geschikt om op dit bedrijventerrein toe te passen en zo te hergebruiken.

Minder CO2-uitstoot
Voor de noodzakelijke ophoging van het industrieterrein in Delfzijl, kan voor de lagere delen baggerspecie worden gebruikt. Voor de hoger gelegen delen wordt vanwege de drainerende werking zeezand toegepast. Het waterschap zal ongeveer 30.000 m³ bagger aanvoeren voor het ophogen van het industrieterrein. Door de circulaire inzet van bagger hoeft deze baggerspecie van industriekwaliteit niet ver buiten het gebied te worden verwerkt en over lange afstanden te worden vervoerd. Zo realiseren het waterschap en Groningen Seaports gezamenlijk een lagere CO2-uitstoot. Ook bespaart het waterschap op deze wijze op de totale baggerkosten door afname van de kosten voor transport en verwerking.

Back to top button