Nieuws uit de provincie Groningen

 • Bek & Verburg/DHSS vestigt zich in de Eemshaven

  Eemshaven – Groningen Seaports verwelkomt twee nieuwe bedrijven in de Groningse Eemshaven. De combinatie Bek & Verburg/DHSS vestigt zich gezamenlijk op een ruim één hectare groot terrein aan de Beatrixhaven. Bek & Verburg is een innovatieve scheepsafval inzamelaar en DHSS is vooral actief in de offshore windindustrie als aanbieder…

  Lees meer »
 • Windmolenservicebedrijf BOW Terminal uit Vlissingen wil uitbreiden naar de Eemshaven

  Eemshaven – Het bedrijf BOW Terminal uit Vlissingen, een onderdeel van de Kloosterboer Group, overweegt uit te breiden naar de Eemshaven. De logistieke dienstverlener voor de bouw van windparken op zee ziet de Groningse haven als een goede springplank voor haar activiteiten. Zowel ruimte- als logistieke mogelijkheden om uit…

  Lees meer »
 • Stakende leraren kunnen donderdag 5 oktober ook terecht in het Stadspark in Groningen

  Groningen – Naast de grote landelijke PO-staking op 5 oktober in het Zuiderpark van Den Haag vindt er ook in Groningen een stakingsmanifestatie plaats. Deze manifestatie is gestart door enkele enthousiaste leerkrachten. HET IS CODE ROOD IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Het lerarentekort loopt snel op. De burn-out percentages in…

  Lees meer »
 • Koninklijke onderscheiding voor vertrekkend directeur Harm Post van Groningen Seaports

  Eemshaven – Vertrekkend directeur Harm Post van Groningen Seaports heeft vrijdagavond een koninklijke onderscheiding gekregen. Dit gebeurde tijdens het officiële afscheidsfeest in de Eemshaven. De onderscheiding werd uitgereikt door commissaris van de Koning René Paas. Harm Post werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Zeventien jaar lang…

  Lees meer »
 • Dorp Loppersum in 2023 als eerste van het gas

  Loppersum – Vandaag (20 september) is door zestien partijen een akkoord ondertekend om invulling te geven aan het Energietransitieplan Loppersum. Dit plan komt voort uit de ambities van het gemeentelijk milieubeleidsplan, de provinciale duurzaamheidsambities en een opdracht vanuit de stuurgroep Energietransitie van de Nationaal Coördinator Groningen. Met de ondertekening…

  Lees meer »
 • Raadsleden op pad in Het Hogeland

  Bedum/Eemshaven – Afgelopen zaterdag hebben de vier gemeenteraden en colleges van de toekomstige gemeente Het Hogeland (Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond) een vervolg gegeven aan de verkenning van de eigen gemeenten. Voor de zomer verkenden zij al de gemeenten Winsum en De Marne en nu stonden Bedum en…

  Lees meer »
 • Eerste centrum voor aardbevingsbestendig bouwen opent in Groningen

  Groningen – Op woensdag 20 september wordt het noordelijke kennis- en innovatiecentrum voor de bouw- en infrasector, BuildinG, geopend. In BuildinG, wat staat voor Build in Groningen, worden de nieuwste technieken op het gebied van aardbevings- en toekomstbestendig bouwen getest die in Noord-Groningen en daarbuiten gebruikt kunnen worden. BuildinG…

  Lees meer »
 • Ommelander Ziekenhuis Groningen krijgt opnieuw Vaatkeurmerk

  Delfzijl / Winschoten – Het Ommelander Ziekenhuis Groningen heeft opnieuw het Vaatkeurmerk 2017 ontvangen. Hiermee voldoet het ziekenhuis aan specifieke kwaliteitscriteria. Deze criteria zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met beroepsgroepen van vaatchirurgen, interventieradiologen, vasculair internisten en vaatverpleegkundigen. Al deze specialismen werken bij de behandeling van vaatpatiënten nauw…

  Lees meer »
 • Provincie verleent omgevingsvergunning aan vijf windparken rondom Delfzijl

  Delfzijl – Voor vijf windparken is een omgevingsvergunning verleend door de provincie Groningen. Hiermee is de bouw van deze windparken weer een stap dichterbij. Het gaat om windparken rondom Delfzijl; Oosterhorn, Geefsweer, Delfzijl Uitbreiding Zuid, en om windparken rondom de Eemshaven; Oostpolder en Oostpolderdijk. Samen zijn de windparken goed…

  Lees meer »
 • Laatste stuk spoorlijn Groningen – Eemshaven is gereed

  Eemshaven – Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk van de provincie Groningen, Jan Mulder, directeur Regio Noord-Oost van ProRail en burgemeester Marijke van Beek van de gemeente Eemsmond legden op vrijdag 8 september samen de laatste meters spoor op de Borkumkade in de Eemshaven. Daarmee is de aanleg van drie kilometer…

  Lees meer »
 • Economic Board Groningen stelt € 1 miljoen beschikbaar voor nieuwe arbeidsplaatsen

  Noord-Groningen – De Economic Board Groningen (EBG) gaat ondernemers helpen bij het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen. EBG stelt hier € 1 miljoen voor beschikbaar via de nieuwe EBG Arbeidsplaatsenregeling. Bedrijven kunnen maximaal € 7.500 vergoed krijgen per volledige arbeidsplaats als zij er minstens 5 creëren voor een periode van…

  Lees meer »
 • Provincie Groningen wil dat de minister kiest voor windparken boven de Wadden

  Eemshaven – Provincie Groningen wil dat de minister kiest voor windparken boven de Wadden. Er gaat niets boven de Groningse waddenwind. Dat is de conclusie van het rapport dat in opdracht van de provincie Groningen is opgesteld en is aangeboden aan de minister van Economische Zaken. De provincie Groningen…

  Lees meer »

Back to top button