1.6 C
Delfzijl
maandag 17 december 2018

Kindergemeenteraad Appingedam neemt op 23 maart weer zitting in het raadhuis

Appingedam - Op donderdag 23 maart is er weer een kindergemeenteraad in het raadhuis van Appingedam. Vier scholen doen mee: de Citer, de Jan Ligthartschool, de Triangel en de Vuurvlinder. De leerlingen debatteren over...

Historische verenigingen denken mee over gemeentewapen het Hogeland

Uithuizen - Zes historische verenigingen in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond kunnen meedenken over het te ontwikkelen wapen voor de nieuwe gemeente Het Hogeland, de  gemeente die per 1 januari 2019...

Aanpak Kredietbank Midden-Groningen van schulden naar toekomstperspectief

Midden-Groningen - De Gemeentelijke Kredietbank Midden-Groningen (GKB) kiest in haar nieuwe beleidsplan voor uitbreiding en verdere invulling van haar taken. Het beleidsplan heeft als uitgangspunt dat iedereen vrij moet kunnen zijn van problematische...

Wie verdient de D66 Valentijnstaart in de gemeente Delfzijl

Delfzijl - Het is alweer februari en bijna Valentijnsdag. De fractie van D66 Delfzijl schenkt zoals ieder jaar weer een taart aan een vrijwilliger of een groep vrijwilligers om hen eens extra in het...

Meer dan helft oude schadegevallen in Groningen afgehandeld

Noord-Groningen - Meer dan 90 procent van de bewoners in Groningen met openstaande oude schademeldingen heeft inmiddels een aanbod gehad van NAM voor de afhandeling van hun schade. In bijna 60 procent van deze...

Wat is er met de €280 miljoen extra steun voor de regio Noordoost Groningen...

Delfzijl - Het bedrag van € 280 miljoen euro is vrij gemaakt om te investeren in de gemeente Delfzijl. De overheid heeft er, mede als compensatie aardgaswinning, 100 miljoen voor vrijgemaakt om te investeren....

Gemeente Loppersum heeft wederom een sluitende begroting

Loppersum - Het college van Burgemeester en wethouders heeft afgelopen donderdag een  sluitende begroting zowel voor 2017 als meerjarig gepresenteerd. De begroting en de meerjarenraming sluiten met de volgende saldi:  (bedragen x € 1.000) 2017 2018 2019 2020 Begrotingssaldi 0 110 248 291 Kadernota 0 120 228 248 Wethouder Rudi Slager:...

Meer ruimte voor maatwerk in onderwijs

Den Haag - Scholieren krijgen het recht om hun beste vak op een hoger niveau te volgen. Als hun school dat niet wil of kan, moet deze een heel goede reden hebben. Dat schrijft...

Gemeenteraad Appingedam; versterkingsoperatie in Appingedam moet doorgaan

Appingedam - De gemeenteraad van Appingedam heeft in de vergadering van 18 april 2018 een motie aangenomen met als strekking dat de versterking in Appingedam moet doorgaan. Deze motie is unaniem door alle partijen...

Kindergemeenteraad neemt weer zitting in het raadhuis van Appingedam

Appingedam - Op dinsdag 23 februari neemt de kindergemeenteraad weer zitting in het raadhuis van Appingedam. Vier scholen doen mee: de Vuurvlinder, de Triangel, de Jan Ligthartschool en de Citer. De leerlingen debatteren over...

Nieuwe gemeente Het Hogeland vestigt zich in vier gemeentehuizen

Uithuizen - De nieuwe gemeente Het Hogeland wordt gehuisvest in de vier bestaande gemeentehuizen in Uithuizen, Leens, Bedum en Winsum. De publieksbalies waar inwoners paspoorten, rijbewijzen en andere documenten kunnen aanvragen blijven open. De werkgroep...

College Midden-Groningen positief over besluit Wiebes gaswinning naar nul en bouw extra stikstofinstallatie in...

Midden-Groningen - Het college van Midden-Groningen reageert positief op het besluit van minister Wiebes om de gaswinning in de komende vier jaar onder de 12 miljard Nm3 te brengen en daarna geleidelijk af te...
Advertenties
Advertenties