Landelijk nieuws

 • Hogere hypotheek voor tweeverdieners

  Den Haag – Met ingang van 1 januari 2016 krijgen tweeverdieners de mogelijkheid om meer geld te lenen voor de aankoop van een huis. Het maximale hypotheekbedrag voor eenverdieners en tweeverdieners komt hierdoor dichter bij elkaar te liggen. Over het algemeen geldt dat de hypotheeknormen volgend jaar nagenoeg gelijk blijven. Dit…

  Lees meer »
 • Extra hulp voor werkloze jongeren bij het zoeken naar werk

  Den Haag – Jongeren die moeilijk aan het werk komen, krijgen een extra duwtje in de rug. Ondanks de aantrekkende economie en de dalende jeugdwerkloosheid is het voor een deel van de jongeren nog moeilijk om aan de slag te komen. Ze hebben vaak weinig werkervaring, weten niet welke…

  Lees meer »
 • Kinderopvangtoeslag voor alle ouders omhoog

  Den Haag – Voor alle werkende ouders gaat de kinderopvangtoeslag vanaf 1 januari 2016 omhoog. Ouders ontvangen voor elk kind dat naar de opvang gaat meer kinderopvangtoeslag. Dit schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag aan de Tweede Kamer. Zo wordt de kinderopvang voor een gezin, bijvoorbeeld…

  Lees meer »
 • Staatssecretaris Dekker waarschuwt middelbare scholen voor gevolgen krimp

  Den Haag – Scholen in het voortgezet onderwijs krijgen de komende jaren in toenemende mate te maken met de gevolgen van demografische krimp. Vooral in het vmbo wordt het daardoor lastig om overal in Nederland alle schoolsoorten aan te bieden. Schoolbesturen en gemeenten moeten daarom in actie komen. Dat…

  Lees meer »
 • Recht op toelating bij mbo-instelling voor aankomend studenten

  Den Haag – Jongeren kunnen niet meer onterecht of om onduidelijke redenen geweigerd worden wanneer zij zich aanmelden voor een mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4 en voldoen aan de vooropleidingseisen. Zij krijgen het recht op toelating. Een wetsvoorstel van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dat…

  Lees meer »
 • Geen uitkering, toeslag of studiefinanciering voor uitreiziger

  Den Haag – Van personen die ons land verlaten om zich aan te sluiten bij ISIS wordt de uitkering, toeslag of studiefinanciering gestopt. Hiermee wordt voorkomen dat de gewelddadige jihadistische strijd met Nederlands overheidsgeld wordt gefinancierd. Ook wordt, onder meer door deze maatregel, het uitreizen naar bijvoorbeeld Syrië ontmoedigd.…

  Lees meer »
 • Hoger onderwijs kleinschaliger, op maat en nóg beter

  Den Haag – Het hoger onderwijs krijgt er duizenden docenten bij, studenten krijgen meer ruimte om zelf hun studie vorm te geven en het accent bij universiteiten verschuift meer in de richting van het onderwijs. Dat schrijft minister Bussemaker in de Strategische Agenda waarin zij de lijnen uitzet voor…

  Lees meer »
 • Minister Blok neemt voorstel Aedes en Woonbond over maximale huursom over

  Den Haag – Minister Blok neemt voorstel Aedes en Woonbond over maximale huursom over. De inkomensafhankelijke huurverhoging wordt vervangen door een systeem waarbij het totaal aan huurstijgingen per verhuurder wordt gemaximeerd. Het huurakkoord dat brancheorganisatie Aedes en de Woonbond onlangs sloten is uitgangspunt geweest bij de uitwerking van deze…

  Lees meer »
 • Minister Schippers wil minder verschillende zorgpolissen

  Den Haag – Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) doet een beroep op zorgverzekeraars om hun polisaanbod transparanter te maken. Zo wil de minister dat het aantal verschillende zorgpolissen waaruit mensen kunnen kiezen wordt teruggebracht. Mensen zien door het enorme aanbod van verschillende combinaties van polissen vaak door de bomen het…

  Lees meer »
 • Nederlandse coffeeshopbeleid wordt niet gewijzigd

  Den Haag – Het coffeeshopbeleid wordt door het kabinet onverminderd doorgezet. Het Nederlandse coffeeshopbeleid is gericht op het kleiner en beheersbaarder maken van coffeeshops. Het beleid is de afgelopen jaren aangescherpt met onder meer het zogeheten ingezetenencriterium om de aantrekkingskracht op drugstoeristen en de overlast te verminderen. Inmiddels hebben…

  Lees meer »
 • UWV en gemeenten meer moeten doen om jongeren aan een baan te helpen

  Den Haag – De Inspectie SZW constateert dat UWV en gemeenten meer moeten doen om jongeren (18-27 jaar) aan een baan te helpen. Slechts een kwart van de jongeren in de bijstand (Participatiewet) vindt binnen een jaar een baan, bij jongeren met een WW-uitkering is dit tweederde. Een meer…

  Lees meer »
 • Veranderingen Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015

  Den Haag – Per 1 juli 2015 zorgt de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) ervoor dat mensen met tijdelijke contracten meer rechten krijgen, het ontslagrecht eerlijk wordt en mensen die gaan werken vanuit de WW netto meer overhouden. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is verheugd dat de…

  Lees meer »

Back to top button