Landelijk nieuws

 • Groen licht voor tests met zelfrijdende voertuigen op de openbare weg

  Den Haag – Vanaf vandaag mag er onder strikte voorwaarden op de openbare weg getest worden met zelfrijdende auto’s. Het gaat om experimenten met voertuigen waarbij de bestuurder zich buiten dat voertuig bevindt, zoals een zelfrijdend OV-busje met een operator op afstand. Voordat de minister van Infrastructuur en Waterstaat…

  Lees meer »
 • Kabinet zet in op effectievere aanpak jeugdcriminaliteit

  Den Haag – De criminaliteit onder jongeren neemt nog steeds af. De afgelopen jaren neemt de recidive onder jongeren echter toe. Ruim een derde van de veroordeelde jongeren gaat binnen twee jaar weer de fout in. Dat aantal is te hoog. De ministerraad heeft daarom op voorstel van minister…

  Lees meer »
 • Afhandeling schade door gaswinning in Groningen wordt volledig publiek

  Den Haag – De afhandeling van alle verzoeken om vergoeding van schade aan huizen en gebouwen als gevolg van de gaswinning uit het Groningenveld of de gasopslag Norg in Groningen wordt volledig publiekrechtelijk georganiseerd. De Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen, die sinds maart 2018 onafhankelijk van de NAM en de…

  Lees meer »
 • SodM: Onvoldoende voortgang in de versterking

  Den Haag – De ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werken momenteel samen met de regio intensief aan een crisis-aanpak voor de versterking. Belangrijk aandachtspunt daarbij is dat de afspraken over aansturing, organisatie en financiering van de versterkingsopgave (de zogeheten ‘governance’) eenvoudiger…

  Lees meer »
 • Minister Bruins kiest voor kwaliteit en continuïteit in ambulancezorg

  Den Haag – Minister Bruno Bruins voor medische zorg en sport wil de continuïteit en permanente beschikbaarheid van ambulancezorg van goede kwaliteit behouden. Daarom wil hij de huidige aanbieders voor onbepaalde tijd een aanwijzing geven. Dat schrijft minister Bruins in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij de…

  Lees meer »
 • Gaswinning Groningen volgend jaar mogelijk al richting 12 miljard kuub

  Den Haag- Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat laat aanvullende maatregelen uitwerken die naar verwachting volgend jaar al zorgen voor een extra daling van de gaswinning in Groningen met 3,1 miljard Nm3 naar in totaal 12,8 miljard Nm3. Daarnaast wordt onderzocht of de gaswinning op het niveau van…

  Lees meer »
 • Kabinet trekt ruim 20 miljoen uit voor werkgelegenheidseffecten energietransitie

  Den Haag – De energietransitie biedt veel kansen, maar betekent ook dat een aantal mensen in met name de fossiele energiesector de komende jaren waarschijnlijk hun baan zal verliezen. Om deze werknemers te helpen met om- en bijscholen en van-werk-naar-werk trajecten trekt het kabinet 22 miljoen euro uit. Dat…

  Lees meer »
 • Alle gemelde bevingsschades komen in aanmerking voor stuwmeerregeling Groningen

  Den Haag – Alle Groningers die tot vandaag schade hebben gemeld bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) komen in aanmerking voor de stuwmeerregeling. Zij kunnen gebruik maken van een vaste vergoeding van 5000 euro en hoeven niet meer te wachten op een opname en beoordeling van hun schade.…

  Lees meer »
 • Meer mogelijkheden ingrijpen bij slecht functioneren scholen

  Den Haag – De overheid moet sneller en in meer gevallen kunnen ingrijpen wanneer een school ernstig onder de maat presteert. Ook moet de bekostiging van een school in meer gevallen beëindigd kunnen worden. Deze maatregelen zijn onderdeel van een pakket dat ministers van onderwijs Slob en Van Engelshoven…

  Lees meer »
 • Gemeentebelangen Appingedam, Fractie 2014 Delfzijl en Loppersum Vooruit fuseren

  Appingedam – De drie lokale partijen Gemeentebelangen Appingedam, Fractie 2014 Delfzijl en Loppersum Vooruit hebben besloten de krachten te bundelen en te fuseren. De partijen bereiden zich hiermee voor op de vorming van de nieuwe gemeente Eemsdelta, die op 1 januari 2021 een feit is. De samenwerking tussen de…

  Lees meer »
 • SodM: Crisisaanpak versterking nodig voor de veiligheid van de Groningers

  Den Haag – Staatstoezicht op de Mijnen adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om de versterkingsoperatie als een crisis aan te pakken. Alleen dan bereik je de vereiste snelheid die nodig is voor de veiligheid van de Groningers. “De beving bij Westerwijtwerd heeft grote impact gehad op…

  Lees meer »
 • Basispakket zorgverzekering uitgebreid met logeervergoeding

  Den Haag – Het basispakket van de zorgverzekering wordt in 2020 op een aantal punten uitgebreid. Een belangrijke verandering is de introductie van een logeervergoeding voor mensen die ver van huis meerdere dagen achtereen worden behandeld maar niet zijn opgenomen. Ook wordt de geneeskundige zorg die de specialist ouderengeneeskunde…

  Lees meer »

Back to top button