Landelijk nieuws

 • Geen uitkering, toeslag of studiefinanciering voor uitreiziger

  Den Haag – Van personen die ons land verlaten om zich aan te sluiten bij ISIS wordt de uitkering, toeslag of studiefinanciering gestopt. Hiermee wordt voorkomen dat de gewelddadige jihadistische strijd met Nederlands overheidsgeld wordt gefinancierd. Ook wordt, onder meer door deze maatregel, het uitreizen naar bijvoorbeeld Syrië ontmoedigd.…

  Lees meer »
 • Hoger onderwijs kleinschaliger, op maat en nóg beter

  Den Haag – Het hoger onderwijs krijgt er duizenden docenten bij, studenten krijgen meer ruimte om zelf hun studie vorm te geven en het accent bij universiteiten verschuift meer in de richting van het onderwijs. Dat schrijft minister Bussemaker in de Strategische Agenda waarin zij de lijnen uitzet voor…

  Lees meer »
 • Minister Blok neemt voorstel Aedes en Woonbond over maximale huursom over

  Den Haag – Minister Blok neemt voorstel Aedes en Woonbond over maximale huursom over. De inkomensafhankelijke huurverhoging wordt vervangen door een systeem waarbij het totaal aan huurstijgingen per verhuurder wordt gemaximeerd. Het huurakkoord dat brancheorganisatie Aedes en de Woonbond onlangs sloten is uitgangspunt geweest bij de uitwerking van deze…

  Lees meer »
 • Minister Schippers wil minder verschillende zorgpolissen

  Den Haag – Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) doet een beroep op zorgverzekeraars om hun polisaanbod transparanter te maken. Zo wil de minister dat het aantal verschillende zorgpolissen waaruit mensen kunnen kiezen wordt teruggebracht. Mensen zien door het enorme aanbod van verschillende combinaties van polissen vaak door de bomen het…

  Lees meer »
 • Nederlandse coffeeshopbeleid wordt niet gewijzigd

  Den Haag – Het coffeeshopbeleid wordt door het kabinet onverminderd doorgezet. Het Nederlandse coffeeshopbeleid is gericht op het kleiner en beheersbaarder maken van coffeeshops. Het beleid is de afgelopen jaren aangescherpt met onder meer het zogeheten ingezetenencriterium om de aantrekkingskracht op drugstoeristen en de overlast te verminderen. Inmiddels hebben…

  Lees meer »
 • UWV en gemeenten meer moeten doen om jongeren aan een baan te helpen

  Den Haag – De Inspectie SZW constateert dat UWV en gemeenten meer moeten doen om jongeren (18-27 jaar) aan een baan te helpen. Slechts een kwart van de jongeren in de bijstand (Participatiewet) vindt binnen een jaar een baan, bij jongeren met een WW-uitkering is dit tweederde. Een meer…

  Lees meer »
 • Veranderingen Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015

  Den Haag – Per 1 juli 2015 zorgt de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) ervoor dat mensen met tijdelijke contracten meer rechten krijgen, het ontslagrecht eerlijk wordt en mensen die gaan werken vanuit de WW netto meer overhouden. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is verheugd dat de…

  Lees meer »
 • Gemeente Loppersum stopt tijdelijk met het innen van de ouderbijdrage

  Loppersum – De gemeente Loppersum int voorlopig geen ouderbijdrage aan ouders van kinderen die jeugdhulp ontvangen via dagbehandeling of 24-uurszorg. Loppersum betwijfelt of de ingewikkelde opzet van de ouderbijdrage in de praktijk wel uitvoerbaar is. Ook wil de gemeente duidelijkheid over de mate waarin een ouderbijdrage leidt tot zorgmijdend…

  Lees meer »
 • VVD Eemsdelta bespreekt belang Waterveiligheid en Breedband Internet

  Holwierde – Maandag 16 maart ontving de VVD afdeling Eemsdelta Gedeputeerde Mark Boumans en Tweede Kamerleden Barbara Visser en Betty de Boer voor een werkbezoek aan de regio. Gestart werd met een presentatie over de stand van zaken rond het Marconiproject in Delfzijl en de waterveiligheid en bereikbaarheid in…

  Lees meer »
 • Politieke partij Groningen Centraal doet aangifte tegen bestuurders en bedrijven

  Groningen – De nieuwe politieke partij Groningen Centraal! doet, samen met een aantal individuele belanghebbenden vandaag aangifte tegen een aantal vooraanstaande personen en bedrijven wegens het schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens van Groningers, de Grondwet en de Nederlandse strafwet alsmede voortgezette (pogingen tot)…

  Lees meer »
 • Nieuwe politieke partij: Groningen Centraal

  Regio – Groningen Centraal is een nieuwe politieke partij, die in maart voor het eerst meedoet aan de verkiezingen van de Provinciale Staten. Lijsttrekker van de partij is Nette Kruzenga en lijstduwer is John Lanting. De slogan van de partij is: “GRONINGERS DOEN HET NU ZELF!” De huidige problemen…

  Lees meer »
 • Minder gaswinning tot de zomer daarna bekijken of verdere reductie nodig is

  Den Haag – Loppersum – Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft tijdens een persconferentie in Den Haag bekend gemaakt dat er tot de zomer minder gas gewonnen gaat worden. Hiermee komt Kamp te gemoed aan de wens van bestuurders uit Groningen en Den Haag.  De minister beperkt tot…

  Lees meer »
Back to top button