Landelijk nieuws

 • Gemeenten intensiveren hulp aan laaggeletterden

  Den Haag – Mensen die moeite hebben met taal of het lastig vinden om met een computer te werken, krijgen extra hulp van gemeenten. Dat is vandaag afgesproken door gemeenten en ministeries. Tijdens de aftrap van de Week van de Alfabetisering ondertekende minister Ingrid van Engelshoven samen met de…

  Lees meer »
 • Rijk stelt opnieuw miljoenen beschikbaar voor Regio Deals

  Den Haag – Om de brede welvaart in Nederland verder te versterken stelt het Rijk ditmaal een bedrag van € 180 miljoen beschikbaar. Vanaf maandag 9 september kunnen er opnieuw voorstellen aangemeld worden voor nieuwe Regio Deals. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens minister…

  Lees meer »
 • Veehouderij op weg naar verduurzaming

  Den Haag – Om te komen tot een toekomstbestendige veehouderij hebben sectoren, ketenpartijen en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in het programma Duurzame Veehouderij afspraken gemaakt. In deze transitie naar kringlooplandbouw neemt Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ook maatregelen op het gebied van wet-…

  Lees meer »
 • Jonge Boerenfonds open op 1 januari 2020

  De Haag – Om startende jonge boeren of tuinders te ondersteunen bij het opzetten van een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf komt er een extra financieringsmogelijkheid beschikbaar. Via de Borgstellingsregeling Vermogensversterkende Kredieten is het voor jonge boeren daarmee makkelijker om een lening te krijgen. Het kabinet investeert over meerdere jaren…

  Lees meer »
 • Minister Van Nieuwenhuizen: ‘Werkgevers, maak afspraken over MONO rijden’

  Den Haag – Ruim 1 op de 3 werkgevers in ons land heeft geen regels voor de medewerkers over het smartphonegebruik in de auto. Bij 35 procent van de bedrijven wordt van collega’s verwacht dat ze altijd binnen een half uur reageren op een berichtje, ook als ze onderweg…

  Lees meer »
 • Basispakket uitgebreid met nieuwe medicatie tegen kanker

  Den Haag – Vanaf 1 september worden de geneesmiddelen durvalumab en abemaciclib vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft de afgelopen maanden met succes onderhandeld over de prijs van beide middelen. Durvalumab kan worden ingezet bij de behandeling van een specifieke vorm van…

  Lees meer »
 • 84 miljoen voor subsidieregeling isoleren woningen

  Den Haag – De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) wordt definitief 2 september weer opengesteld. Donderdag zijn de voorwaarden voor de subsidie gepubliceerd in de Staatscourant. Met de regeling kunnen mensen subsidie krijgen voor twee of meer grote isolatiemaatregelen in hun eigen woning. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken…

  Lees meer »
 • MS-middel Fampyra in basispakket

  Den Haag – Minister Bruins (medische zorg) gaat Fampyra, een geneesmiddel dat het loopvermogen van MS-patiënten verbetert, per 1 september opnemen in het basispakket van de zorgverzekering. Bruins neemt het advies van het Zorginstituut over, zo meldt hij in een brief aan de Tweede Kamer. Het Zorginstituut concludeert dat…

  Lees meer »
 • Minister Schouten: extra steun voor streek- en regioproducten

  Den Haag – Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de waardering voor Nederlandse streek- en regioproducten vergroten en de afzet ervan bevorderen. Het plan is om – in samenwerking met de provincies – een speciale handelsmissie in eigen land te organiseren om streekproducten bekender te maken…

  Lees meer »
 • Mensenrechtencomité Verenigde Naties tikt Nederland opnieuw hard op de vingers over Groningen

  Geneve – Het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties heeft zeer krachtige aanbevelingen gedaan aan de Nederlandse Staat over de situatie in Groningen. Het comité, dat het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten bewaakt, uit in een analyse van Nederland dat het zich zorgen maakt over de veiligheid en het…

  Lees meer »
 • Campagne tegen zomereenzaamheid

  Den Haag – De zomer is voor veel ouderen een periode waarin gevoelens van eenzaamheid een grotere rol spelen. Om die reden start het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een zomercampagne tegen eenzaamheid. Doel van de campagne is tweeledig: vakantiegangers aansporen wat van zich te laten horen…

  Lees meer »
 • Maximaal 48 miljoen euro voor scholen met krimp

  Den Haag – Middelbare scholen krijgen de komende vijf jaar maximaal 48 miljoen euro per jaar om in hun regio met de daling van het aantal leerlingen om te gaan. Dat maakt minister Slob (basis- en voortgezet onderwijs) vandaag bekend. Scholen kunnen een aanvraag indienen en moeten daarbij de…

  Lees meer »

Back to top button