Landelijk nieuws

 • Start landelijke campagne tegen huiselijk geweld in coronacrisis

  Den Haag – Zaterdag is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Justitie en Veiligheid een nieuwe campagne gestart tegen huiselijk geweld. Onder het bekende motto ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’ helpt deze campagne slachtoffers en omstanders in actie te komen bij…

  Lees meer »
 • Kabinet neemt maatregelen voor extra CO2-reductie

  Den Haag – Het kabinet neemt een pakket maatregelen om de CO2-uitstoot in Nederland op korte termijn verder terug te dringen. De ministerraad heeft ingestemd met de maatregelen die worden genomen om te voldoen aan het vonnis in de Urgenda-zaak. Het kabinet houdt daarbij scherp oog voor de gevolgen…

  Lees meer »
 • Burgemeester Beukema belt gedecoreerden gemeente Delfzijl, lintje volgt later

  Delfzijl – Burgemeester Gerard Beukema heeft vrijdagochtend aan zes inwoners van de gemeente Delfzijl telefonisch medegedeeld dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde. Zij ontvangen allen de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Omdat de daadwerkelijke uitreiking in verband…

  Lees meer »
 • NLWerktDoor brengt vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen tijdens coronacrisis

  Den Haag – Werkgeversorganisaties, gemeenten, vakbonden en de landelijke overheid slaan de handen ineen om werkend Nederland zo goed mogelijk door de coronacrisis heen te helpen. Via de lancering van het platform “NLWerktDoor” brengen de organisaties vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen. Dit maakt snelle matches in de…

  Lees meer »
 • Basisscholen en kinderopvang vanaf 11 mei aangepast open

  Den Haag – Basisscholen en de kinderopvang gaan vanaf 11 mei open op een aangepaste manier. Leerlingen krijgen ongeveer de helft van hun lestijd weer les op school, in kleinere groepen. De andere helft van de tijd krijgen zij thuiswerk. De dagopvang voor 0-4 jarigen gaat volledig open. Dat geldt…

  Lees meer »
 • Basisscholen na 11 mei deels weer open; overige maatregelen verlengd

  Den Haag – Het kabinet heeft vanavond een nieuw update gedaan over de aanpak van het coronavirus. Premier Rutte kondigde aan dat basisscholen per 11 mei weer open kunnen. Of alle kinderen dan meteen welkom zijn of dat er alleen kleine groepjes worden toegelaten, mogen de koepelorganisaties van scholen…

  Lees meer »
 • Kabinet beslist komende week over volgende stap inzet corona-apps

  Den Haag – Het kabinet wil op dinsdag 21 april aanstaande een besluit nemen over de volgende stap ten aanzien van apps ter ondersteuning van het bron- en contactonderzoek van de GGD. Belangrijk bij deze afweging is dat de apps zinvol, veilig en vertrouwd ingezet kunnen worden om het…

  Lees meer »
 • vlag half stok

  Aangepaste vlaginstructie bij herdenking slachtoffers Tweede Wereldoorlog op 4 mei 2020

  Den Haag – Minister-president Rutte heeft, met instemming van de ministerraad, een vlaginstructie vastgesteld voor maandag 4 mei 2020. De herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog vindt dan 75 jaar na 1945 plaats. In afwijking van de algemene vlaginstructie voor 4 mei (vlag halfstok van 18.00 uur…

  Lees meer »
 • Minister Van Nieuwenhuizen: rijbewijzen tijdelijk langer geldig

  Den Haag – Door de COVID-19-maatregelen van het kabinet zijn de mogelijkheden om het rijbewijs te verlengen beperkt. Om te voorkomen dat mensen hierdoor in de problemen komen, heeft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) besloten dat er een tijdelijke oplossing komt: alle rijbewijzen die (zijn) verlopen in de…

  Lees meer »
 • Komend half jaar woningen nodig voor 6.500 statushouders

  Den Haag – Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie) heeft gemeenten en provincies donderdag gevraagd om de tweede helft van dit jaar 6.500 asielzoekers met een verblijfsvergunning van een woning te voorzien. De zogeheten taakstelling werd besproken aan de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie, waar ook de zoektocht naar…

  Lees meer »
 • 650 miljoen voor aanvullende maatregelen agrarische sector op noodpakket

  Den Haag – Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) komt de sierteeltsector, specifieke onderdelen van de voedingstuinbouw en de fritesaardappelsector tegemoet voor geleden schade door de uitbraak van COVID-19. Veel bedrijven in deze sectoren zijn van de een op andere dag geconfronteerd met een acute vraaguitval door…

  Lees meer »
 • kabinet stelt 300 miljoen euro extra beschikbaar voor steun aan de culturele sector

  Den Haag – Het kabinet stelt 300 miljoen euro extra beschikbaar voor de culturele sector. Met deze steun worden culturele instellingen die van vitaal belang zijn voor de sector, door de financieel zware eerste maanden van de coronacrisis heen geholpen. En hiermee worden ze ook in staat gesteld te…

  Lees meer »

Back to top button