Landelijk nieuws

 • Gaswinning Groningen volgend jaar mogelijk al richting 12 miljard kuub

  Den Haag- Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat laat aanvullende maatregelen uitwerken die naar verwachting volgend jaar al zorgen voor een extra daling van de gaswinning in Groningen met 3,1 miljard Nm3 naar in totaal 12,8 miljard Nm3. Daarnaast wordt onderzocht of de gaswinning op het niveau van…

  Lees meer »
 • Kabinet trekt ruim 20 miljoen uit voor werkgelegenheidseffecten energietransitie

  Den Haag – De energietransitie biedt veel kansen, maar betekent ook dat een aantal mensen in met name de fossiele energiesector de komende jaren waarschijnlijk hun baan zal verliezen. Om deze werknemers te helpen met om- en bijscholen en van-werk-naar-werk trajecten trekt het kabinet 22 miljoen euro uit. Dat…

  Lees meer »
 • Alle gemelde bevingsschades komen in aanmerking voor stuwmeerregeling Groningen

  Den Haag – Alle Groningers die tot vandaag schade hebben gemeld bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) komen in aanmerking voor de stuwmeerregeling. Zij kunnen gebruik maken van een vaste vergoeding van 5000 euro en hoeven niet meer te wachten op een opname en beoordeling van hun schade.…

  Lees meer »
 • Meer mogelijkheden ingrijpen bij slecht functioneren scholen

  Den Haag – De overheid moet sneller en in meer gevallen kunnen ingrijpen wanneer een school ernstig onder de maat presteert. Ook moet de bekostiging van een school in meer gevallen beëindigd kunnen worden. Deze maatregelen zijn onderdeel van een pakket dat ministers van onderwijs Slob en Van Engelshoven…

  Lees meer »
 • Gemeentebelangen Appingedam, Fractie 2014 Delfzijl en Loppersum Vooruit fuseren

  Appingedam – De drie lokale partijen Gemeentebelangen Appingedam, Fractie 2014 Delfzijl en Loppersum Vooruit hebben besloten de krachten te bundelen en te fuseren. De partijen bereiden zich hiermee voor op de vorming van de nieuwe gemeente Eemsdelta, die op 1 januari 2021 een feit is. De samenwerking tussen de…

  Lees meer »
 • SodM: Crisisaanpak versterking nodig voor de veiligheid van de Groningers

  Den Haag – Staatstoezicht op de Mijnen adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om de versterkingsoperatie als een crisis aan te pakken. Alleen dan bereik je de vereiste snelheid die nodig is voor de veiligheid van de Groningers. “De beving bij Westerwijtwerd heeft grote impact gehad op…

  Lees meer »
 • Basispakket zorgverzekering uitgebreid met logeervergoeding

  Den Haag – Het basispakket van de zorgverzekering wordt in 2020 op een aantal punten uitgebreid. Een belangrijke verandering is de introductie van een logeervergoeding voor mensen die ver van huis meerdere dagen achtereen worden behandeld maar niet zijn opgenomen. Ook wordt de geneeskundige zorg die de specialist ouderengeneeskunde…

  Lees meer »
 • Extra geld voor jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg

  Den Haag – Het kabinet stelt de komende jaren ruim 1 miljard euro extra ter beschikking voor de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Voor de jeugdzorg gaat het in 2019 om 420 miljoen. In 2020, 2021 is er 300 miljoen beschikbaar. Voor de ggz gaat het dit jaar…

  Lees meer »
 • Aanpak personeelstekort zorg werkt

  Den Haag – De gezamenlijke aanpak van het kabinet, werkgevers en het onderwijs om het personeelstekort in de zorg terug te dringen lijkt aan te slaan. Volgens de nieuwste cijfers is het verwachte tekort aan medewerkers in ieder geval teruggelopen naar 80.000 en mogelijk zelfs naar 55.000 in 2022.…

  Lees meer »
 • Meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk

  Den Haag – Het moet voor werkgevers simpeler worden om mensen met een beperking in dienst te nemen. Werk moet voor werknemers meer lonen. Werkgevers en werkzoekenden weten elkaar makkelijker te vinden. En mensen komen niet alleen aan het werk, maar blijven dat ook. Dit zijn de belangrijkste doelen…

  Lees meer »
 • Ministers Wiebes en Ollongren spreken gedupeerden in Westerwijtwerd

  Westerwijtwerd – Ministers Eric Wiebes (Economische Zaken) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) hebben vandaag een bezoek gebracht aan Westerwijtwerd. Dit naar aanleiding van de zware aardbeving van woensdagochtend (3.4 op de schaal van Richter). Wiebes en Ollongren werden “warm onthaald” door een groep boze Groningers. Die vinden dat de…

  Lees meer »
 • Betere hulpverlening aan huishoudens met complexe problemen

  Den Haag – Hulpverleners in de wijk moeten inwoners met complexe en urgente sociale problemen beter en eerder kunnen helpen. Dit schrijft staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. Van Ark start samen met gemeenten, landelijke uitvoeringsorganisaties en de ministeries van VWS, J&V, BZK en…

  Lees meer »

Back to top button