Landelijk nieuws

 • Tweede Kamerleden Sharon Dijksma en Henk Nijboer bezoeken Delfzijl

  Delfzijl – Op maandagmorgen 19 maart hebben Tweede kamerleden Sharon Dijksma en Henk Nijboer op uitnodiging van de PvdA- fractie in Delfzijl, een werkbezoek gebracht aan de gemeente. Het bezoek begon in verzorgingshuis Betingestaete waar onder meer het tekort aan bedden voor kortdurende opvang van kwetsbare ouderen onder de…

  Lees meer »
 • Kabinet werkt aan hardere aanpak rijden onder invloed van alcohol

  Den Haag – Het kabinet wil deelname aan het verkeer met te veel alcohol op strenger aanpakken. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat schrijven in een brief aan de Tweede Kamer dat ze voornemens zijn daartoe een set aan maatregelen te…

  Lees meer »
 • Kleine scholen krijgen meer geld om kwaliteit onderwijs te verhogen

  Den Haag – Basisscholen met minder dan 145 leerlingen krijgen voortaan meer geld om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Het kabinet trekt jaarlijks 20 miljoen euro extra uit voor de zogeheten kleinescholentoeslag. Dat komt bovenop het budget van 120 miljoen euro dat jaarlijks al beschikbaar is. Kleine…

  Lees meer »
 • Benoeming voorzitter Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen

  Den Haag – De heer prof.mr. B.P.M. (Bruno) van Ravels wordt de voorzitter van de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen voor de afwikkeling van schadeclaims in het aardbevingsgebied. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming. De benoeming vindt plaats op basis van het Besluit mijnbouwschade…

  Lees meer »
 • Grapperhaus: hogere strafmaat voor (zeer) gevaarlijk rijgedrag

  Den Haag – Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wil korte metten maken met automobilisten die de veiligheid van andere weggebruikers ernstig in gevaar brengen. Met een aantal maatregelen wil hij de verkeersveiligheid verbeteren. Een en ander blijkt uit een wetsvoorstel dat vandaag voor advies naar verschillende instanties is gestuurd,…

  Lees meer »
 • Energiebedrijf EWE wil vraag Gronings gas met 1,7 miljard kubieke meter verlagen

  Den Haag – Het Duitse energiebedrijf EWE heeft vandaag aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat een plan gepresenteerd om al volgend jaar de vraag naar Gronings gas met bijna 1,7 miljard kubieke meter per jaar te verlagen. Het energiebedrijf wil de vermindering realiseren door laagcalorisch gas uit…

  Lees meer »
 • Advies SodM: Gaswinning moet omlaag naar 12 miljard kuub

  Den Haag – Staatstoezicht op de Mijnen adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om met oog op de veiligheid van de inwoners van Groningen de gasproductie flink te verlagen. “Er is een forse ingreep noodzakelijk om naar verwachting aan de veiligheidsnorm te voldoen en de kans op…

  Lees meer »
 • D66/VVD: Nieuwbouwhuizen niet meer op gas aansluiten

  Den Haag – D66 en VVD willen het gasverbruik in Nederland fors terugdringen. Nu is het nog zo dat 96% van de huizen gas gebruikt voor de verwarming. Ook nieuwbouwhuizen worden nog steeds verplicht aangesloten op het gasnet. Daar willen D66 en VVD een einde aan maken. Tweede Kamerlid…

  Lees meer »
 • Laagste werkloosheid in 8 jaar

  Den Haag – Bijna 8,7 miljoen Nederlanders hebben een baan. Daarmee is nu een recordaantal mensen aan de slag. Nooit eerder waren er zoveel mensen aan het werk als in de maand november. Vooral veel 45-plussers zijn aan de slag gekomen. Het aantal werklozen is voor het eerst sinds…

  Lees meer »
 • NAM moet genoeg vermogen hebben voor gedupeerde Groningers

  Den Haag – De Nederlandse Aardolie Maatschappij is verantwoordelijk voor mijnbouwschade vanwege de aardgaswinning in Groningen. Het bedrijf heeft een laag eigen vermogen en GroenLinks maakt zich zorgen dat er bij een grote aardbeving een financieel probleem zou kunnen ontstaan. Ook blijven er bij mijnbouwschade jaren na dato nog…

  Lees meer »
 • Kabinet wil €75 miljoen voor startende jonge boeren

  Den Haag – Het kabinet trekt €75 miljoen uit voor startende jonge boeren. Nog geen 4% van alle boeren in Nederland is jonger dan 35 jaar. Tegelijkertijd is er een groeiende groep jonge ondernemers die graag een boerenbedrijf wil starten. Het fonds kan hierbij helpen. Minister Carola Schouten van…

  Lees meer »
 • VWS en zorgpartijen in de bres voor regeldruk wijkverpleegkundigen

  Den Haag – Minister De Jonge (VWS) en vertegenwoordigers van wijkverpleegkundigen, zorgverzekeraars, toezichthouders en zorgaanbieders hebben vandaag afspraken gemaakt om de registratielast in de wijkverpleging terug te dringen. Een dag na de actie onder noemer ‘Meer zorg, minder papier’ van V&VN hebben de partijen concrete knelpunten benoemd. Deze worden…

  Lees meer »
Back to top button