Landelijk nieuws

 • Bezoek aan verpleeghuizen niet langer mogelijk vanwege corona

  Den haag – Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg zijn vanaf morgen gesloten voor bezoekers en anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg. Dat maakte minister Hugo de Jonge (VWS) vandaag bekend namens het kabinet. De landelijke maatregel duurt vooralsnog tot en met 6 april en is…

  Lees meer »
 • Geen eindtoets voor leerlingen in groep 8 dit jaar

  Den Haag – Leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel zijn momenteel erg druk met de opvang van kinderen van ouders met vitale beroepen en het organiseren van onderwijs voor de kinderen die thuis zitten. Dat vergt alle energie van de scholen. Daarom heeft minister Slob besloten dat leraren dit jaar…

  Lees meer »
 • Examens middelbaar beroepsonderwijs gaan door

  Den Haag – De examens voor mbo-studenten in het laatste jaar en stages voor mbo-studenten gaan zoveel mogelijk door. De aanmelddatum voor een mbo-opleiding wordt een maand uitgesteld naar 1 mei. In verband met de aanpak van het coronavirus COVID-19 is er geen onderwijs meer op mbo-instellingen van 16…

  Lees meer »
 • Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

  Den Haag – Het kabinet heeft vandaag besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is,…

  Lees meer »
 • Nieuwe maatregelen in strijd tegen coronavirus: Scholen, horeca & sport- en fitnessclubs in Nederland zijn vanaf vandaag tot 6 april gesloten

  Den Haag – Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs. Minister Bruins (Medische Zorg) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs…

  Lees meer »
 • De coronacrisis vraagt om ander onderwijs dan normaal

  Den Haag – De volksgezondheid staat voorop voor kinderen, jongeren, leraren en ander onderwijspersoneel. Het RIVM toont overtuigend aan dat het sluiten van alle scholen daar niet aan bijdraagt. De gezondheidsrisico’s voor kinderen en jongeren zijn laag. Kinderen en jongeren spelen een geringe rol in het voortgaan van de…

  Lees meer »
 • Online tool biedt inzicht in kansen op Verklaring Omtrent het Gedrag

  Den Haag – Wie een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig heeft voor een baan of stage kan zich vanaf vandaag online oriënteren op zijn/haar VOG-kansen. De VOG-check berekent aan de hand van een serie vragen of iemand een hoge, gemiddelde of lage kans heeft op een VOG in diverse…

  Lees meer »
 • Start vervolgaanpak asbestdaken

  Den Haag – Minister Stientje van Veldhoven heeft afgelopen maandag samen met provincies, gemeenten, brancheverenigingen, Milieu Centraal en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken ondertekent. Deze partijen zetten gezamenlijk de schouders onder een volgende stap voor een asbestdakenvrij Nederland. Asbest is schadelijk voor de…

  Lees meer »
 • Kamerleden Carla Dik-Faber en Stieneke van der Graaf richten zich op leefbaarheid Groningse platteland

  Woldendorp – Tweede Kamerleden Carla Dik-Faber en Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) brengen op maandag 2 maart een bezoek aan Groningen. Bij hun diverse bezoeken staan ‘kringlooplandbouw’ en ‘leefbaarheid’ centraal. De Kamerleden horen graag wat zij in Den Haag kunnen doen om te zorgen voor een vitaal dorpsleven in…

  Lees meer »
 • Rookmelders straks ook verplicht in alle huizen

  Den Haag – Voor nieuwbouw geldt dat op iedere verdieping waar gewoond wordt een rookmelder moet hangen. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Raymond Knops wil dat deze verplichting ook gaat gelden voor bestaande bouw. Het voorstel om dit vast te leggen in bouwregelgeving is inmiddels in internetconsultatie…

  Lees meer »
 • Ministerraad stemt in met Wetsvoorstel Versterking Groningen

  Den Haag – De ministerraad heeft ermee ingestemd het Wetsvoorstel Versterking Groningen om advies aan de Raad van State te zenden. Doel van dit wetsvoorstel is het zo snel mogelijk versterken van gebouwen in de provincie Groningen, zodat deze aan de veiligheidsnorm voldoen. Het wetsvoorstel versterkt de positie van…

  Lees meer »
 • Eén vast aanmeldmoment voor leerlingen die naar de middelbare school gaan

  Den Haag – Leerlingen uit groep 8 moeten zich vanaf schooljaar 2022-2023 gelijktijdig op 1 april gaan aanmelden op de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau. Ook verandert de eindtoets in…

  Lees meer »

Back to top button