Landelijk nieuws

 • Minister Slob wil strenger toezien op plannen scholen in krimpgebieden

  Den Haag – Om ervoor te zorgen dat het onderwijsaanbod overal op peil blijft, wil minister Slob dat scholen in krimpgebieden goede plannen maken. Hij wil  daar strenger op toezien. Scholen moeten kunnen aantonen dat zij dit voor de komende tien jaar goed regelen. Slob reageert op het advies…

  Lees meer »
 • Tweede Kamer wil parlementaire enquête Gaswinning Groningen

  Den Haag – Woordvoerders van alle Tweede Kamerfracties hebben een motie van GroenLinks-Tweede Kamerlid Tom van der Lee ondertekend waarin wordt uitgesproken dat er een parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen gaat komen. De enquête zal starten wanneer regio en Rijk twee gezamenlijke doelen in het kader van de…

  Lees meer »
 • Nieuwe behandeling bij chronisch hartfalen voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket

  Den Haag – Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) laat een nieuwe behandeling bij chronisch hartfalen voorwaardelijk toe tot het basispakket van de zorgverzekering. De vergoeding gaat in op 1 april 2019. Behandeling bij chronisch hartfalen Het gaat om een behandeling, waarbij een sensor (CardioMEMS) wordt geïmplanteerd in de longslagader…

  Lees meer »
 • Twee miljoen euro voor technisch vmbo op voortgezet speciaal onderwijs

  Den Haag – Het voorgezet speciaal onderwijs (vso) krijgt geld voor technisch vmbo. Dit kabinet trekt jaarlijks 100 miljoen euro extra uit voor technisch vmbo. Twee miljoen euro daarvan gaat dit jaar naar het vso. Per leerling is het bedrag gelijk aan het bedrag voor reguliere vmbo-leerlingen. Minister Slob:…

  Lees meer »
 • Kabinet neemt maatregelen voor beter betaalbare huurmarkt

  Den Haag – Bij woningcorporaties wordt de gemiddelde huurprijsstijging beperkt tot de inflatie en wordt de toewijzingsgrens van de sociale huur afhankelijk van de samenstelling van het huishouden. Het rijk ondersteunt verder de invoering van een systeem waarbij lagere energielasten de kosten van verduurzaming in de huurprijs meer dan…

  Lees meer »
 • Zorg in aardbevingsgebied op orde maar risico’s voor kwaliteit in de toekomst

  Den Haag – De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van zorg in het aardbevingsgebied in Groningen. Uit dit onderzoek blijkt dat de zorg bij aanbieders waar cliënten verblijven op dit moment niet te lijden heeft onder de aardbevingsproblematiek. De kwaliteit en veiligheid van de…

  Lees meer »
 • Vraag naar gas uit het Groningenveld daalt sneller dan verwacht

  Den Haag – De maatregelen die het kabinet heeft genomen om de gaswinning in Groningen te beëindigen leiden tot een snellere daling van de vraag naar Groningengas dan vorig jaar al voorzien. Uit de nieuwe raming voor het komende gasjaar (oktober 2019/oktober 2020) blijkt dat het benodigde volume daalt…

  Lees meer »
 • Kabinet zet in op groenere benzine

  Den Haag – Automobilisten kunnen vanaf 1 oktober dit jaar op veel meer plekken groenere benzine tanken. Tankstations met twee of meer tankinstallaties voor benzine zijn dan verplicht om bij minimaal de helft van hun vulpistolen E10 aan te bieden. De andere helft blijft beschikbaar voor andere soorten benzine.…

  Lees meer »
 • 90 miljoen voor inzet technologie bij zorg thuis

  Den Haag – Inzet van technologie kan voor veel ouderen met een chronische ziekte of beperking van betekenis zijn, om met een goede kwaliteit van leven zelfstandig te kunnen blijven wonen. Om de inzet van zulke e-health toepassingen toe te laten nemen, investeert het kabinet de komende jaren 90…

  Lees meer »
 • Doorstroom vmbo-mbo wordt verbeterd

  Den Haag – Vanaf volgend jaar wordt het voor vmbo-leerlingen makkelijker om door te stromen naar het mbo. Door opleidingen aan te bieden waarin vmbo en mbo in elkaar geschoven zijn, kunnen leerlingen op hun vmbo-school al starten met hun vervolgopleiding in het mbo. Daardoor vallen minder leerlingen uit…

  Lees meer »
 • Daders van zware misdrijven niet meer na tweederde van hun gevangenisstraf vrij

  Den Haag – Daders van zware misdrijven komen voortaan niet meer vanzelfsprekend na tweederde van hun gevangenisstraf vrij. De voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) gaat bovendien maximaal twee jaar voor het einde van de straf in. Het Openbaar Ministerie zal daarbij per geval de afweging maken of een gedetineerde voorwaardelijk vrij…

  Lees meer »
 • Bus Groningers naar Kamerdebat over gaswinning

  Den Haag / Groningen – Woensdag (morgen) vertrekken ruim 40 GBB leden per bus – beschikbaar gesteld door de Groninger Bodem Beweging (GBB) – richting Den Haag. De Tweede Kamer vergadert dan over versterking en schadeafhandeling als gevolg van de gaswinning. De noodzaak is hoog, zoals ook blijkt uit…

  Lees meer »
Back to top button