Buitenkasten voor AED’s in de gemeente Eemsmond

RottumIn de gemeente Eemsmond hangen op strategische plaatsen AED’s: automatische externe defibrillatoren. Een AED is een draagbaar apparaat dat via gesproken opdrachten helpt bij het reanimeren van mensen die een hartfalen hebben. Om ervoor te zorgen dat in kleine dorpen en kernen een AED altijd toegankelijk is, zijn ze op zeven plekken in een buitenkast geplaatst, aan de gevels van dorpshuizen. Dit is gebeurd in de dorpen Rottum, Roodeschool, Oosteinde, Oldenzijl, Zandeweer, Stitswerd en Uithuizer-meeden.

Wethouder Sandra Herkströter verplaatste de eerste AED in Rottum: “Zorgen doe je met elkaar en voor elkaar en met een AED kunnen we elkaar zelf eerste hulp verlenen, totdat de professionele verzorgers er zijn. Als het dorpshuis hier gesloten is, kunnen mensen de AED toch gebruiken”

De buitenkasten zijn verwarmd en zijn beveiligd met een pincode. Als zich een calamiteit voordoet, krijg je die pincode via 112. Bij de AED zitten papieren instructies, maar het apparaat geeft ook gesproken opdrachten. Kijk voor meer informatie ook op www.groningenhartveilig.nl.

 Back to top button