Brief Groningse overheden aan Eerste Kamer: stel wet beëindiging gaswinning zo snel mogelijk vast

Groningen – De Groningse overheden vinden het onverteerbaar dat de Eerste Kamer de vaststelling van de wet die de gaswinning uit het Groningenveld beëindigt leek te willen uitstellen. In een brief aan de Eerste Kamer uiten zij hun ongenoegen. Zij doen een beroep op de Eerste Kamer de wet op een zo kort mogelijke termijn alsnog te behandelen.

In de brief benadrukt de regio dat de Wet beëindiging gaswinning Groningenveld van ongekend belang is voor haar inwoners, ondernemers en de regio. “Er moet haast gemaakt worden met de wet die een einde maakt aan de bron van de ellende in Groningen. Er is op ongekende schaal opzettelijk en structureel schade aangericht aan huizen, ondernemingen, scholen, zorggebouwen en mensen. Tienduizenden bewoners hebben ook nog eens te maken met een onveilig huis met alle gevolgen van dien. Het belang van onze inwoners moet eindelijk het zwaarst wegen.”

Met de brief benadrukken zij het belang de wet zo snel mogelijk te behandelen en ervoor te zorgen dat het Groningenveld zo snel mogelijk dicht gaat.

Pas dan kan echt gebouwd worden aan herstel en perspectief van Groningen.

Back to top button