Breed draagvlak voor levensloopbestendig Uithuizermeeden

Uithuizermeeden – Inwoners en organisaties in Uithuizermeeden hebben een intentieverklaring ondertekend op 11 december in woonzorgcentrum De Mieden van Noorderzorg. Ze verklaren dat ze zich willen inzetten voor een zorgzaam dorp waar je fijn woont in alle levensfasen en gezond en gelukkig samen oud kunt worden.

Tijdens de bijeenkomst op 11 december wordt opnieuw uitgebreid aandacht geschonken aan drie speerpunten: wonen, samenwerkingen in zorg en gezonde leefstijl. Jasper Spijk vertelt namens Stichting Dorpsbelangen over de jarenlange inzet door dorpsvrijwilligers voor planontwikkeling, woningbouw en herbestemming van gebouwen. Om zo betaalbare huur- en/of koopwoningen voor senioren en inmiddels ook voor starters te realiseren. ‘Sommige projecten zijn gelukt, anderen hebben de eindstreep niet gehaald’, vertelt Spijk. Inmiddels is de tijd rijp om opnieuw te gaan ontwikkelen. Verwijzend naar het rapport Eemshaven+ liggen er kansen voor de leefbaarheid in Uithuizermeeden.

Samenwerken in Meij
Ook het onderwerp samenwerken leeft in Meij. De kansen en mogelijkheden worden benoemd. Jan Bernard Oostwoud van Mensenwerk Hogeland maakt zich sterk voor een dorpsinformatiepunt of een dorpsloket. De ideeën zijn er. In een coöperatie met meerdere partijen kan dit leiden tot een mooie vindplek van informatie voor alle inwoners van Uithuizermeeden. ‘Ik zie daarin ook mogelijkheden voor vraag en aanbod op het gebied van formele en informele zorg’, vertelt Oostwoud. Als dit van de grond komt, kan dit gelden als een blauwdruk voor dorpen die ook dergelijke samenwerkingen willen stimuleren. Uithuizermeeden kan het zien als een vorm van wederkerigheid. Een plek waar je iets haalt of iets kunt brengen. Op de bijeenkomst worden de eerste samenwerkingscontacten al gelegd.

Verbinding met inwoners
Een gezonde leefstijl wordt als derde aandachtspunt genoemd deze avond. Robert de Vries van Sportcentrum De Oude Fabriek benadrukt het belang van bewustwording over voeding en beweging, zeker nu ouderen langer thuis wonen. Hij denkt aan een leefstijlloket en voorlichtingsavonden in samenwerking met bijvoorbeeld de huisartsen en de diëtisten. Voor het maken van verbinding met de inwoners kun je een stap verder gaan. Zoals samen gezond koken. ‘We zitten als samenleving in een transitie, we moeten van zorg naar gezondheid’, legt De Vries uit. Hij ziet dat kleine stappen grote veranderingen kunnen teweegbrengen.

Aan de slag
‘Het initiatief voor een brede aanpak in Uithuizermeeden door en voor de inwoners moet nu handen en voeten gaan krijgen’, zegt Alexandra Tuin (bestuurder Noorderzorg). Er worden werkgroepen geformeerd om verschillende initiatieven uit te werken.

Over drie maanden komen deze terug met een terugkoppeling om vervolgens verder aan de slag te gaan met de ontwikkeling van levensloopbestendig Uithuizermeeden. De ondertekenaars doen een oproep aan de inwoners. Wie zich wil inzetten voor wonen, samenwerken in zorg of gezonde leefstijl is van harte welkom. Aanmelding kan via de Stichting Dorpsbelangen Uithuizermeeden.

Back to top button