Bouwblokken van slib uit de Eems-Dollard

Eemshaven – Het Programma Eems-Dollard 2050, waarvan de provincie Groningen een van de partners is, organiseerde een informatieve bijeenkomst voor ondernemers. Het onderwerp van de bijeenkomst was: bouwblokken persen van slib uit de Eems-Dollard. Slib uit de Eems-Dollard blijkt een prima grondstof te zijn voor het maken van bouwelementen. De ondernemers konden het productieproces met eigen ogen aanschouwen.

Slib uit de Eems-Dollard blijkt een prima grondstof te zijn voor het maken van bouwblokken. Er zit te veel slib in het water van de Eems-Dollard, waardoor er steeds minder planten en dieren groeien. Voor herstel van het natuurlijke evenwicht in het gebied en voldoende vaardiepte in havens en vaargeulen, is het nodig om structureel grote hoeveelheden slib uit de Eems-Dollard te halen. Dat slib kan nuttig toegepast door er bouwblokken van te maken. Netics/KWS is bezig om, in opdracht van het Programma Eems-Dollard 2050, bouwblokken te persen. Deze kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld oeverbeschoeiing van kanalen en rivieren, dijkbekleding, bouwconstructies, wegmeubilair, tegels en wegverharding. De provincie Groningen is een van de partners van dit meerjarige programma.

Persen van bouwblokken
Eén van de belangrijkste ambities van het Programma Eems-Dollard 2050 is om ten minste een miljoen ton slib per jaar uit het water te halen. Van een deel van dit slib worden bouwblokken geperst. Het natte slib wordt eerst in een depot gedroogd. Dan wordt er een kleine hoeveelheid (5-10%) toevoegingen bij gedaan zoals cement, kalk, of andere, regionaal beschikbare bindmiddelen. Vervolgens wordt het materiaal, na menging, in mallen gedaan en geperst zodat grote bouwelementen worden gevormd.

Innovatief product
In Groningen wordt voor het eerst met zout baggerslib uit de Eems-Dollard geëxperimenteerd met het persen van bouwblokken. Verwacht wordt dat dit concept ook veel potentie heeft op andere locaties waar veel slib in het water aanwezig is, zowel nationaal als internationaal. De bouwblokken van slib hebben een geschatte levensduur van vijftig tot honderd jaar. Ten opzichte van betonnen blokken hebben de van slib geperste blokken een veel lager soortelijk gewicht. Na de zomer wordt een demonstratielocatie ingericht met verschillende toepassingen in Weiwerd, nabij Delfzijl.

Back to top button