Bouw schoolcampus in Appingedam kan van start

Appingedam – Met het ondertekenen van overeenkomsten op 12 maart 2018, kan de bouw van de nieuwe campus in Appingedam van start. In feestelijke sfeer  werden de handtekeningen gezet door de partners Eemsdeltacollege, Noorderpoort, gemeente Delfzijl en gemeente Appingedam.  Eemsdeltacollege is verantwoordelijk voor de bouw en de exploitatie van de gebouwen. De gemeenten blijven vanzelfsprekend betrokken. Nu aan alle voorwaarden is voldaan, kan de bouw van de campus van start.

De overeenkomst
In februari hebben de gemeenteraden van Delfzijl en Appingedam ingestemd met de nieuwbouw van de campus. Onderdeel van het besluit is dat Eemsdeltacollege verantwoordelijk is voor de bouw en de exploitatie van de gebouwen. In contracten zijn nu de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden vastgelegd.

De omwonenden
Vorige week zijn de omwonenden van de Pastorielaan door de gemeente uitvoerig ingelicht over de toekomstige plannen. Vanuit de bewoners werd aandacht gevraagd voor de ontsluiting van het nieuwe complex en de veiligheid rondom de aan- en afrijroutes. In het bijzonder de veiligheid van de fietsende leerlingen. Afgesproken is dat de gemeente en de inwoners in gesprek met elkaar blijven over alle ontwikkelingen.

Campus Appingedam Delfzijl
De campus zal bestaan uit meerdere gebouwen voor  praktijkonderwijsonderwijs, VMBO, HAVO/VWO en MBO. De huisvesting wordt aardebevingsbestendig en bijna energie neutraal.  Er komt een sporthal met vier zaaldelen. De parkachtige omgeving krijgt voorzieningen voor buitensporten. De campus wordt gebouwd voor circa 1700 leerlingen. Het is een samenwerking van de gemeenten Appingedam en Delfzijl, de schoolbesturen Eemsdeltacollege (EDC) en Noorderpoort, NCG en NAM.

De nieuw te bouwen campus komt op het terrein van verpleeghuis Solwerd. De huidige gebouwen van EDC en RENN4 aan de Pastorielaan worden gesloopt.

De financiering van de campus bestaat uit de gelden die de NAM beschikbaar heeft gesteld voor het versterken van voortgezet onderwijsgebouwen. In plaats van versterking van bestaande gebouwen is gekozen voor nieuwbouw. Ook het Rijk, gemeente Appingedam en de schoolbesturen Eemsdeltacollege en Noorderpoort dragen bij.

De planontwikkeling gaat nu van start. Uiterlijk in 2021 is de campus gereed.

Back to top button