Boek over Holwierde en zijn oudste geschiedenis

Holwierde – Op zaterdag 13 mei 2023 verschijnt het boek “Holwierde en zijn oudste geschiedenis”. Het boek is geschreven door “meester” Edze de Boer uit Uithuizermeeden. De nu 96-jarige De Boer is opgegroeid in Holwierde en kent het gebied erg goed. De feestelijke presentatie vindt ’s middags om 15.00 uur plaats in dorpshuis De Heekt. Burgemeester Ben Visser van de gemeente Eemsdelta zal het eerste exemplaar in ontvangst nemen.

Het boek Holwierde en zijn oudste geschiedenis is een boeiend en rijk geïllustreerd verhaal over een Gronings dorp aan de Eems. De heer De Boer was hoofd van de Neutrale school in Uithuizermeeden en ging na zijn pensionering geschiedenis studeren aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan Het Bierumer Boerderijenboek en schreef ook een boek over de heilige Hatebrand en het klooster Feldwerd bij Holwierde. In die tijd verzamelde hij veel informatie over de oudste geschiedenis van Holwierde. Om deze informatie niet verloren te laten gaan, schreef hij dit boek. 

Het verhaal wordt door “Meester” de Boer in zeven hoofdstukken verteld. Het begint met het ontstaan van de wierden Bansum, Holwierde en Katmis en de latere bedijking in de 10de en 11de eeuw. De organisatie van de waterstaat was erg belangrijk. Zowel voor de veiligheid als de economie. De rol van de kloosters Feldwerd en Wittewierum komt aan de orde. Er wordt uitleg gegeven over de dijkschepperij van Holwierde en Marsum. De kerkelijke ontwikkeling van de oerparochie Holwierde en de dochterkerken zoals Krewerd, Marsum en Jukwerd wordt geschetst. Uiteraard wordt extra stilgestaan bij de middeleeuwse dorpskerk van Holwierde en de verdwenen juffertoren. De mensen in dit gebied leefden van de landbouw. Hun producten werden verkocht aan handelaren in Appingedam. De geestelijkheid en de boeren spelen een belangrijke rol in het bestuur. Adellijke families zoals Ripperda en Rengers doen zich gelden. Na de Franse revolutie verandert er veel. Ook wordt ingegaan op de vele overstromingen die dit gebied teisterden door de eeuwen heen. Het boek heeft verder 9 bijlagen waaronder een vertaling van het oude dijkrecht uit 1579/1604 plus een uitleg van belangrijke begrippen.

In Holwierde en Krewerd wordt huis aan huis een folder bezorgd. Tot en met 15 april 2023 geldt voor het boek een intekenprijs van € 25,00. Nadien is de prijs € 35,00. Voor meer informatie: www.uitgavennoordgroningen.nl/holwierde.  

Back to top button