Boek over de geschiedenis van het dorp Weiwerd in de 17e en 18e eeuw gepresenteerd

WeiwerdOp vrijdag 27 februari 2015 is in Weiwerd  een  boek over de geschiedenis van het dorp en inwoners in de zeventiende en achttiende eeuw  gepresenteerd. Dit boek, dat op basis van een uitgebreide archiefstudie is samengesteld, bevat vele wetenswaardigheden over Weiwerd.

De auteur, Paul Stuit, wilde met de studie aantonen dat het dorp enkele eeuwen geleden geen geïsoleerd dorp was, maar in contact stond met de wereld om haar heen. Het boek schenkt aandacht aan informatie over kerk en voorgangers, het dagelijks leven,  overstromingen en onvrede van inwoners. Daarmee wordt  een levend beeld van het dorp gegeven. Het eerste exemplaar is aan het bestuur van de Stichting Behoud Weiwerd – dat dit jaar 20 jaar bestaat – uitgereikt.

Over de auteur
Paul Stuit is docent en historicus. Stuit: “De afgelopen vijf jaar ben ik bezig geweest met het schrijven over Weiwerd in de zeventiende en achttiende eeuw. Via genealogisch onderzoek kwam ik terecht in Weiwerd. Mijn voorouders, die eens schoolmeester in het dorp waren, hebben er een aantal generaties gewoond. Speurend in de archieven kwam ik vele geschreven documenten van dominee Cornelius Themmen tegen (1664 – 1705)”.

Dominee Themmen
Dominee Themmen heeft, misschien onbedoeld, zeer veel opgeschreven over gebeurtenissen in zijn tijd als predikant. Het gaat over ruzies, verhouding met de Heer van Farmsum, het betalen van paalwerk aan de dijk, werkzaamheden aan kerk, kosterij en pastorie enz. Stuit: “De uiteenlopende en zeer gedetailleerde informatie, wekte mijn interesse om meer onderzoek te doen naar het dorp en haar inwoners”. In het boek worden een aantal interessante onderwerpen besproken.  Het laat zien dat Weiwerd zich op een aantal gebieden ontwikkelt als de andere dorpen in de omgeving.

Rekenboek
Tijdens het onderzoek kwam een rekenboek naar boven waarin veel interessante informatie over de geschiedenis van het dorp wordt genoemd. Dit rekenboek, dat niet eerder gebruikt is als bron, is van onschatbare waarde voor het dorp. Is het bekend dat in de oude kerk drie middeleeuwse klokken hebben gehangen die verkocht zijn om mee te betalen aan dijkherstel? Dat er in 1693 een nieuwe school in Weiwerd gebouwd werd? Dat dominee Themmen een salaris van 100 gulden per jaar verdiende? Dit zijn maar een paar voorbeelden uit het genoemde rekenboek. De auteur heeft het rekenboek getranscribeerd en toegevoegd als bijlage aan het boek.

Verkrijgbaarheid boek
Het boek is in kleine oplage gedrukt. Het is verkrijgbaar bij de auteur voor 19,95 (exclusief portokosten). Info kan worden opgevraagd via email stppl70@yahoo.com of 06 – 81966995.

 Back to top button