Boek Geert Schreuder en Fons van Wanroij: Overgebleven in Stad en Ommelanden

Farmsum – Overgebleven in Stad en Ommelanden bevat veertig impressies. Het boek is een ongewone, soms vermakelijke en onverwachte ontdekkingstocht naar in tijd en ruimte overgebleven ‘voorwerpen’, gebouwen en landschapselementen in de provincie Groningen. Fons van Wanroij schreef teksten. Beeldend kunstenaar Geert Schreuder maakte tekeningen…

Over de eeuwenoude weg van Groningen naar Winsum bijvoorbeeld die zijn betekenis verloor toen hij doodliep op het Van Starkenborghkanaal. Over gebouwen die hun oorspronkelijke functie kwijtraakten: een doorrit bij een café, een kerk op een industrieterrein, een luchtwachttoren, het kleinste café van de wereld in Groningen of een gebouw waarvan alleen de façade bleef staan. Over sporen van de ijstijd in het landschap of kolken ontstaan na een dijkdoorbraak.

Niet alleen natuurgeweld, maar ook menselijke bedrijvigheid liet afdrukken na in het landschap: resten smalspoor van verdwenen steenfabrieken, een waterput onder de grond, een bunker bij Jipsingersluis of een pluk hoogveen door verveners achtergelaten.

En dan de verborgen curiositeiten. Een familiegraf op een boerenerf, een Lourdesgrot bij Ter Apel, of een grafsteen met een verhaal. Het Ambonezenbosje, de Hamer en Sikkellaan en een joodse begraafplaats in de middenberm.

In het werk van dichter Peter Visser ten slotte is het Groninger landschap van weleer poëtisch vastgelegd. Met een tekst over zijn poëzie sluit het boek af.

Het Groninger Landschap
De auteurs zien hun boek als een bijdrage aan het vijfentachtig jarig bestaan van de Stichting Het Groninger Landschap. Marco Glastra, directeur van de stichting, zal vrijdag 3 september het eerste exemplaar van Overgebleven in Stad en Ommelanden in ontvangst nemen.

Voordracht en muziek
Dit najaar leest Fons van Wanroij in Middelstum en in Klein Wetsinge enkele verhalen uit het boek voor. Geert Schreuder projecteert de door hem gemaakte pentekeningen en een klein ensemble onder leiding van de componist/pianist Nanne van der Werff zorgt voor mooie liedjes en instrumentale muziek tussen de voordrachten.

Uitgave: NoordPRoof Producties, softcover, 17 x 24 cm, 96 pagina’s, kleurendruk.
ISBN: 9789079742318. Het boek verschijnt vrijdag 3 september.
Bestellen: NoordPRoof Producties, Industrieweg 14, 97811 AC Bedum of online: https://noordproof.nl/product/overgebleven

Ook te koop in de boekhandel.

Back to top button