Bloemen voor jubilerende Omlandianen

Ten Boer – Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van Omlandia werd er zoals ieder jaar teruggeblikt op afgelopen seizoen, vooruitgeblikt op het nieuwe voetbalseizoen, maar ook waardering uitgesproken. Want een voetbalvereniging kan alleen welvarend zijn dankzij de talloze inzet van vrijwilligers en niet in de laatste plaats de leden zelf.

Nadat voorzitter Johan Bos enkele afzwaaiende commissie- en bestuursleden had bedankt voor hun inzet, was het de beurt om diverse jubilarissen in het zonnetje te zetten. Zo mocht Gerrit Rozema (60 jaar lid), een fraaie oorkonde en een boeket bloemen in ontvangst nemen. Gert Rozema (40 jaar lid, kon helaas niet aanwezig zijn), Bert van der Veen, Berend (Bé) Luider, Erik van Dijken en Martin Hospers (25 jaar lid) kregen eveneens een bos bloemen ter ere van hun lidmaatschap, alsook een luxe pen met inscriptie.

Vele voetbalverenigingen zullen zich weleens afvragen wat zij waard zijn zonder vrijwilligers en dat geldt ook voor Omlandia. Het bestuur koestert dan ook de vrijwilligers die de club maken tot wat zij is. Een vijftal topvrijwilligers werd op de ALV benoemd tot lid van verdienste. Deze eer viel ten deel aan Wim Knol, Henk van Bruggen, Job Kiel, Willem Offringa en Jan Doornbos. Laatstgenoemde kon helaas niet aanwezig zijn, maar zal net als de andere leden van verdienste nog een bos bloemen aangereikt krijgen. Zowel de jubilarissen als de leden van verdienste werden op een welverdiend applaus getrakteerd.

Back to top button