Betere loopbaanbegeleiding voor leerlingen

Den Haag – Studenten vallen nog steeds veel uit of veranderen van opleiding na een verkeerde studiekeuze.  Vaak kan dat door een goede loopbaanbegeleiding worden voorkomen. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (Onderwijs) willen met betere loopbaanbegeleiding zorgen voor een betere doorstroom en aansluiting van leerlingen tussen de verschillende onderwijssoorten. Vandaag maken zij in een brief aan de Tweede Kamer de plannen voor de verdere ontwikkeling van loopbaanbegeleiding bekend.

Bij goede loopbaanbegeleiding krijgen jongeren inzicht in hun kwaliteiten, motivatie en interesses. Daarnaast krijgen ze een realistisch beeld van het vervolgonderwijs en het beroepsperspectief.

Investering van €30 miljoen

Minister Bussemaker maakt vanaf 2018 vanuit het studievoorschot een bedrag oplopend tot €30 miljoen euro in 2025 vrij voor het hoger onderwijs om regionale samenwerking met scholen en instellingen in het voortgezet en middelbaar onderwijs vorm te geven. De samenwerking moet gericht zijn op betere aansluiting vanuit het voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs op het hoger onderwijs of betere aansluiting van het hoger onderwijs op de arbeidsmarkt. Ook de ruim 400 nieuwe keuzedelen waar mbo-studenten vanaf dit schooljaar uit kunnen kiezen, bieden meer mogelijkheden om aan te sluiten op het vervolgonderwijs of de regionale arbeidsmarkt. Deze nieuwe keuzedelen geven mbo-ers meer perspectief op de snel veranderende arbeidsmarkt in hun regio.

“Ik vind het belangrijk dat jongeren zich al vroeg in hun opleiding voorbereiden op de arbeidsmarkt en weten wat werkgevers van hen verwachten, bijvoorbeeld via bedrijfsbezoeken en stages. Zo kunnen zij bewuste keuzes maken die bij hen passen,” aldus minister Bussemaker.

Beroepsprofielen vmbo

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding voor leerlingen is de afgelopen jaren goed opgepakt door scholen en instellingen, maar de leerling- en studentenorganisaties vinden dat er nog punten zijn voor verbetering. Staatssecretaris Dekker: “Met de invoering van de beroepsprofielen in het vmbo zit loopbaanbegeleiding inmiddels goed in het curriculum. Het is nu zaak dat scholen dat stevig gaan vormgeven.”

Van de basisschool tot en met het hoger onderwijs moet goede loopbaanbegeleiding en –oriëntatie geregeld zijn. Voorwaarden daarbij zijn goed uitgerust onderwijspersoneel en overeenstemming wat deskundige loopbaanbegeleiding is per onderwijssector, zodat scholen en instellingen hierop kunnen sturen. Het ministerie van OCW gaat dit de komende tijd met de onderwijssector uitwerken. Begin 2017 start een expertisepunt voor loopbaanoriëntatie en – begeleiding voor en door scholen en instellingen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast krijgen mbo-studenten in het eerste studiejaar oriënterende bedrijfsbezoeken. Ook komt er een digitaal platform voor uitwisseling van kennis tussen scholen en het bedrijfsleven. De inspectie gaat nadrukkelijk toezien op loopbaanbegeleiding als onderdeel van de onderwijskwaliteit.

Back to top button