Autobezitter opnieuw duurder uit: premies eerste kwartaal 2024 gemiddeld 65 euro gestegen

Nederland – De premies voor autoverzekeringen zijn in het eerste kwartaal van 2024 gestegen ten opzichte van vorig jaar. Tussen januari en maart 2024 ging de gemiddelde premie voor autoverzekeringen met 8,2% procent omhoog ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023. Gemiddeld betaalt een autobezitter die in het eerste kwartaal van 2024 een autoverzekering afsloot 862 euro per jaar aan premie. In 2023 betaalde je nog 797 euro per jaar aan premie. Dit blijkt uit onderzoek van Autoverzekering.nl .

Stijging autopremies is het grootst bij allrisk dekking
De gemiddelde stijging van de autopremies is het grootst bij een allriskverzekering, namelijk 9 procent. Voor een WA-verzekering geldt een premiestijging van 8,4% procent. De WA beperkt casco verzekering is het minst hard gestegen: gemiddeld met 7,1 procent in het eerste kwartaal van 2024 ten opzichte van vorig jaar.

Aanhoudende inflatie en hoge kosten zijn oorzaak van premiestijging
Onder andere de hoge inflatie en een stijgende schadelast zorgen ervoor dat de premies voor autoverzekeringen in het eerste kwartaal omhoog zijn gegaan.

Autoverzekeringsexpert Jerry Poel legt uit: “Autoverzekeraars berekenen de gestegen kosten met enige vertraging door in de premies. Je ziet dat de hoge inflatie van 2022 en hogere kosten, zoals gestegen reparatiekosten, in 2023 langzamerhand is verwerkt in de premies.”

De toenemende schadelast heeft eveneens een directe invloed op de premies die autobezitters betalen. Het Verbond van Verzekeraars rapporteerde al begin 2022 een significante toename in deze lasten, veroorzaakt door diverse ontwikkelingen. Verzekeraars berekenen deze toegenomen schadekosten door in de premies, wat nu merkbaar is voor de autobezitter.

Daling voertuigcrimininaliteit kan gunstig zijn voor ontwikkeling premies
Een lichtpunt is de daling van voertuigcriminaliteit. In 2023 werden 5.844 personenauto’s gestolen, wat een afname van 11% betekent ten opzichte van het jaar daarvoor. Deze trend zet zich voort in het eerste kwartaal van 2024, waarin 1511 auto’s gestolen werden, tegenover 1.690 in dezelfde periode in 2023 blijkt uit cijfers van Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit.

Autoverzekeringsexpert Jerry Poel merkt op dat deze afname in voertuigcriminaliteit potentieel gunstig kan zijn voor de premieontwikkeling: “Als deze trend doorzet, kunnen we mogelijk een stabilisatie of zelfs een daling in de premies verwachten, wat een welkome verlichting zou zijn voor vele autobezitters.”

Back to top button