Archeologisch onderzoek op terrein nieuwe ziekenhuis OZG in Scheemda

ScheemdaArcheodienst uit Zevenaar doet archeologisch onderzoek op het terrein in Scheemda waar straks het nieuwe ziekenhuis voor de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) komt. Het gaat om een zogenoemd proefsleuven onderzoek van ongeveer 2.500 m2 dat ongeveer een week gaat duren. Het verwerken van de uitkomsten, eventueel nader onderzoek en mogelijk opgraven van archeologische resten neemt meer tijd in beslag. Archeodienst verwacht dat de werkzaamheden maximaal ongeveer 4 maanden in beslag nemen. In principe worden eventuele vondsten bewaard op de vind-plek. Een vondst wordt uitsluitend opgegraven als er door de bouw van het nieuwe ziekenhuis risico is op beschadiging.

De gemeente Oldambt had bij het verstrekken van de omgevingsvergunning aan de OZG in het programma van eisen opgenomen, dat er pas mag worden gebouwd als het archeologisch onderzoek is afgerond.

Mochten er op het terrein archeologische resten worden aangetroffen, dan worden deze in kaart gebracht en toegevoegd aan de archeologische archieven. De huidige archeologische wetgeving is er op gericht dat archeologische waarden zoveel mogelijk in de bodem bewaard blijven. Pas op het moment dat een archeologische vindplaats bedreigd wordt door geplande bodemingrepen, vindt archeologisch onderzoek plaats. Uit het onderzoek moet blijken of het terrein in Scheemda ook waardevolle resten bevat en of een uitgebreid onderzoek ook nodig is.

Archeodienst voelt zich verantwoordelijk voor de ontsluiting van archeologische kennis aan een breed publiek. Met name de schooljeugd wordt beschouwd als een belangrijke doelgroep. Mocht het onderzoek waardevolle archeologische kennis opleveren, dan vindt Archeodienst het belangrijk om basisscholen en scholen voor het voortgezet onderwijs zoveel mogelijk te betrekken bij het onderzoek en met hen de onderzoeksresultaten te delen.

 Back to top button