Amateurhistoricus Tjeerd Burgstra Stedumer van het Jaar 2015

Stedum – Zaterdagavond vond de Nieuwjaarsvisite van de vereniging Dorpsbelangen in samenwerking met fanfareorkest Jehova Nissi plaats. In de kerk aan de Bedumerweg vermaakte Jehova Nissi de ongeveer 70 bezoekers een uur lang met haar afwisselende muziekstukken.

Na dit concert was het woord aan Stedum.com: de ontknoping van de Stedumer van het Jaar verkiezing. De naam Tjeerd Burgstra klonk door de speakers. Aangezien hij afwezig was, werd dit nieuws later bij hem thuis gebracht. Een onverwachte en bijzondere verassing was het voor de heer Burgstra nadat hem werd medegedeeld dat hij de titel ‘Stedumer van het Jaar 2015’ ontving. Hetzelfde verrassende gevoel als bij de Koninklijke Onderscheiding kwam in hem weer naar boven. Deze KO ontving hij in april 2014.

Meneer Burgstra werd genomineerd vanwege zijn inzet als gids in de Bartholomeuskerk. De meerderheid van de stemmers kon zich vinden in de motivatie en stemde op hem. Nadat hij de oorkonde, bloemen en taart met opschrift ‘Stedumer van het Jaar 2015’ van de Stedum.com redactie ontvangen had, gingen de gesprekken vooral over de rijke Stedumer geschiedenis. In relatief korte tijd kwamen onderwerpen als het verdwijnen van de middenstand (winkels, cafe’s, bakkerij- en slagerijen), molens, ontstaan van Stedumer straatnamen en uiteraard de Sint-Bartholomeuskerk aan bod. Met oneliners uit grootmoeders tijd zet hij je zo nu en dan tot nadenken. Verweven in de gespreksonderwerpen zit humor, wat van oorsprong een Grieks woord is meldt Burgstra. Stuk voor stuk zijn het belangrijke onderwerpen voor hem. Hij draagt dan ook graag zijn steentje bij aan het doorgeven van historische kennis op anderen, dat ziet hij als zijn morele verplichting. Dit vindt o.a. uiting in lezingen die hij af en toe houdt op basisscholen en rondleidingen door Stedum. Maar er zitten uren te kort in een dag om alles te bespreken.

Het eerste dat opvalt bij het betreden van zijn kantoor is de hoeveelheid aan ordners, cassettebandjes en een flink handgeschreven boekwerk op het bureau. Burgstra vertelt dat hij nu een jaar lang bezig is met het schrijven van een boek over met name de Barholomeuskerk. In mindere mate komen ook de voormalige borg Nittersum en het dorp Stedum an sich aan bod in het boekwerk. In hetzelfde kantoor worden tussen de bedrijven door ook oude buitenlandse muziekstukken overgezet op cd’s.
Bij het verlaten van zijn woning kwamen we tot de conclusie dat nog veel onderwerpen onbesproken zijn gebleven en dat nog vele onderwerpen voor een boekwerk in aanmerking komen.

[gallery_bank type=”images” format=”thumbnail” title=”false” desc=”false” responsive=”true” display=”all” sort_by=”sort_order” special_effect=”none” animation_effect=”bounce” album_title=”false” album_id=”526″]

Back to top button