Alle scholen in de gemeente Eemsmond worden verstevigd

Eemsmond – Alle schoolgebouwen in de gemeente Eemsmond zijn de afgelopen periode grondig geïnspecteerd op aardbevingsbestendigheid en de bouwkundige staat is bekeken. Daarbij is ook gekeken of er bouwdelen waren die bij een aardbeving gevaar zouden kunnen opleveren. Waar een onveilige situatie werd geconstateerd, is deze meteen aangepakt, verstevigd of versterkt. Daardoor zijn alle schoolgebouwen nu veilig voor gebruik.

De gemeente en de schoolbesturen vinden dat de schoolgebouwen moeten worden versterkt en tegen zwaardere bevingen in de toekomst bestand moeten worden gemaakt. Uit de inspecties blijkt dat voor alle schoolgebouwen in de hele gemeente Eemsmond dan maatregelen nodig zijn. Deze maatregelen zijn gebaseerd op de meest recente technische aardbevingsrichtlijnen zoals die in opdracht van de rijksoverheid zijn gesteld. Het streven van de gemeente en de schoolbesturen is dat alle scholen binnen 5 jaar voldoen aan de meest recente aardbevingsnormen.

Scholentransitie
Los van de aardbevingen hebben de schoolbesturen VCPO en L&E de afgelopen jaren al afspraken gemaakt over een scholentransitie in de gemeente. Hierbij is gekeken naar de spreiding van scholen in de hele gemeente, gelet op de dalende aantallen kinderen. De gemaakte afspraken gingen over nieuwbouw van scholen, handhaving van bestaande schoolgebouwen, sluiting en samenvoeging van locaties en scholen. Nu ook inzicht is verkregen in de bouwkundige aanpassingen van de schoolgebouwen, worden de eerder gemaakte afspraken opnieuw tegen het licht gehouden. De komende periode wordt onderzocht of een bestaande school het beste kan worden versterkt of dat in plaats daarvan moet worden gekozen voor nieuwbouw.

Vervolg
In de komende maanden zullen de gemeente en de schoolbesturen plannen maken voor het realiseren van de onderwijstransitie. Meer duidelijkheid over vervolgstappen wordt in het voorjaar van 2016 verwacht.

Back to top button