Akkoord over uitbetalen van vrijgevallen pensioenpremie voor nationale politie

Nederland – Alle medewerkers van de nationale politie krijgen de vrijgevallen pensioenpremie uitbetaald. De politie krijgt hierdoor een salarisverhoging van 0,8% per maand. Deze verhoging wordt met terugwerkende kracht per 1 januari 2015 uitbetaald. Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie is dat overeengekomen met de politievakbonden.

Naast deze salarisverhoging zijn ook uitvoeringsafspraken gemaakt over een doorvertaling van de geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd. Daar waar in de rechtspositie sprake is van de leeftijdsgrens van 65 jaar, wordt deze vervangen door de AOW-gerechtigde leeftijd. Daarmee wordt een einde gemaakt aan ongewenste leeftijdsdiscriminatie, waar het College voor de Rechten van de Mens onlangs een uitspraak over heeft gedaan.

Ook is er een compensatie van het AOW-gat afgesproken voor medewerkers die daar mee geconfronteerd zijn door de verhoging van de AOW-leeftijd. Tot slot is minister Van der Steur met de vakbonden overeengekomen dat er een versobering komt van de reiskostenvergoeding bij intercontinentale vliegreizen.Back to top button