Agenten in Nederland schieten beter en zijn fitter

Den Haag – Van de ruim 34.000 wapendragende politieagenten die in 2015 deelnamen aan de verplichte schietvaardigheidstoets slaagde 99,7%. Voor de fysieke vaardigheidstoets geldt dat 90% van de ruim 29.000 agenten die aan de toets deelnamen, slaagde.

Een schiettoets mag direct één keer herkanst worden. Voldoet iemand dan nog niet aan de eisen, dan wordt het vuurwapen ter plekke ingenomen. De politie gaat zorgvuldig om met het haar toegewezen geweldsmonopolie. De persoon in kwestie mag daarom pas weer gewapend de straat op als er aanvullend is getraind en de test alsnog gehaald is. Tot die tijd krijgt een politieagent andere werkzaamheden toegewezen die passen bij zijn normale taak. Denk aan het ondersteunen van zijn basisteam of het wegwerken van administratie. Zo blijven zij inzetbaar op hun politievakmanschap. Vaak vindt een herkansing van de schiettoets overigens snel plaats.

Fysieke test
Het verschil tussen het aantal deelnemers aan de schiettoets en de fysieke vaardigheidstoets heeft voor een deel medische redenen (9%). Voor het overige (21%) deel ligt de verklaring in het feit dat de fysieke vaardigheidstoets (FVT) sinds 1 januari 2015 weliswaar verplicht is, maar dat niet-deelname tot eind 2016 geen gevolgen heeft. De politie wil eerst beoordelen of de gestelde normen voldoen. Eind 2016 wordt bekeken of het halen van de fysieke eisen een voorwaarde gaat vormen voor deelname aan de verplichte schiettoets.

Van politiemensen wordt overigens verwacht dat zij in eigen tijd aan hun conditie werken. Dit sluit aan bij de gewenste professionele ruimte van de medewerkers. De FVT wordt nu vooral gezien als een eigen check of de conditie op peil is. Het percentage deelnemers neemt overigens jaarlijks toe (2013: 63%, 2014: 68%, 2015: 70%).

Andere vaardigheden
Naast de FVT en de schiettoets zijn er nog andere verplichte beroepsvaardigheidstrainingen die bijdragen aan het politievakmanschap. Hierin worden onder andere aanhoudingstechnieken, zelfverdediging en het gebruik van geweldsmiddelen getraind. Deze zogeheten IBT-trainingen vinden een aantal keren per jaar plaats.Back to top button