Afronding proef luchtapp Delfzijl vertraagd door corona

Farmsum – Door de coronacrisis loopt de afronding van de proef met de luchtapp en het meetnet voor meldingen rondom industriegebied Oosterhorn in Delfzijl, vertraging op. De bespreking van het eindrapport van onderzoeksbureau TNO en de eindevaluatie van het meetnet is verplaatst van maart naar begin juni. Dan bespreekt de projectgroep ook meteen het advies over de voortzetting of beëindiging van het project.

Besluit tot verlenging
In september 2020 besluit het college van Gedeputeerde Staten over de voortzetting of beëindiging. Het college heeft op 12 mei 2020 ingestemd met het voorstel de luchtapp en het meetnet eerst met vier maanden te verlengen, tot en met september 2020. Zo blijven beide opties open. De frequentie van rapportages was maandelijks en wordt driemaandelijks, om de extra kosten zoveel mogelijk te beperken.

Over het project
In juni 2018 is de provincie samen met andere partijen een proef begonnen met de luchtapp, om geurhinder te verminderen en een goed beeld te krijgen van de overlast die mensen ervaren rondom Oosterhorn en de eventuele gezondheidsrisico’s. Daarnaast is een meetnet geïnstalleerd om de luchtkwaliteit in en rond het industriegebied te meten. Die metingen zijn zichtbaar in de luchtapp en dus voor alle deelnemers aan de proef toegankelijk.

Back to top button