Acantus stelt meer huurwoningen beschikbaar voor de jonge woningzoekende

Regio – Acantus wil de keuzemogelijkheden voor de jonge woningzoekenden vergroten. Een groot deel van de complexen die speciaal aangewezen zijn voor bepaalde leeftijdsgroepen zijn per 1 juli bestemd voor iedereen vanaf 18 jaar en ouder. Deze plannen liggen op dit moment ter advies voor aan de bewonerscommissies van de complexen en de lokale huurdersorganisaties.

Voor sommige complexen die nu nog bestemd zijn voor bewoners van 45 of 55 jaar en ouder, is het op dit moment moeilijk om kandidaten te vinden. Hierdoor ontstaat er langdurige leegstand of dreigt er langdurige leegstand te ontstaan. Dit heeft volgens Acantus een negatief effect op de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid. Daarnaast heeft dit ook financiële gevolgen voor de corporatie. Met het aanpassen van de leeftijdsgrens, waardoor ook jongere mensen een woning in deze complexen kunnen huren, wil de corporatie dit zoveel mogelijk voorkomen. Er blijven daarnaast nog voldoende woningen beschikbaar voor 55 jaar en ouder. Bewoners van de complexen waarvan de leeftijdsgrens is veranderd, zijn persoonlijk geïnformeerd.

Jongeren krijgen korting op de huurprijs
Veel woningzoekenden tot 23 jaar reageren nu vooral op woningen die speciaal aangewezen zijn voor jongeren van 18 tot 27 jaar. Deze woningen hebben een lagere huurprijs, zodat zij huurtoeslag kunnen ontvangen. Om ook de mogelijkheden voor jongeren te vergroten, wil Acantus jongeren voor bepaalde woningen in aanmerking laten komen voor een jongerenkorting. Jongeren tot 23 jaar, die recht hebben op huurtoeslag, krijgen dan een korting op de huurprijs. Op deze manier hebben zij meer keus, toch een lagere huurprijs en kunnen zij alsnog huurtoeslag ontvangen. Op het moment dat de huurder 23 wordt, komt de korting te vervallen.Back to top button