Acantus breidt het aantal buurtconciërges uit

RegioAcantus zet vanaf april 2015 in alle regio’s van het werkgebied buurtconciërges in. In april 2014 zijn de eerste twee buurtconciërges als proef gestart in Pekela, Delfzijl, Winschoten en een aantal dorpen in Oldambt. Door de goede ervaringen is de pilot met een jaar verlengd en komen er twee buurtconciërges bij. In alle gemeenten waar Acantus woningen heeft zijn de buurtconciërges in verschillende wijken actief.

Ogen en oren in de wijk
De buurtconciërges vormen de ogen en oren in de wijk en leveren samen met de bewoners een bijdrage aan een goed leefklimaat in de wijk. De vier medewerkers van Acantus praten met en luisteren naar bewoners, helpen of ondersteunen bij kleine klachten, houden toezicht op de naleving van (gedrags)regels en onderhouden contact met het (sociaal) wijkteam, de wijkagent en het meldpunt overlast.

In elke region waar Acantus woningen heeft, is een buurtconciërge werkzaam. In de gemeenten Bellingwedde, Pekela en Vlagtwedde is Jacob Stubbe de buurtconciërge. In de gemeente Delfzijl Marko Horlings, in de gemeente Oldambt Pieter Brouwer en in de gemeente Veendam is Tonnis Timmer de buurtconciërge van Acantus.

Samen aan de slag in de tuin
De buurtconciërge speelt een belangrijke rol in het tuinonderhoud van huurders van Acantus. Hij gaat in gesprek met bewoners van woningen met een slecht onderhouden tuin en stelt gereedschap beschikbaar die huurders kunnen lenen. Vorig jaar zijn medewerkers van Acantus voor het eerst de wijken in gegaan om huurders te motiveren en te stimuleren hun tuin goed te onderhouden. Vanaf maandag 20 april gaan medewerkers opnieuw de wijken in.

Nette tuinen, wens van huurdersorganisaties
De huurdersorganisaties wilden graag dat Acantus meer aan slecht tuinonderhoud doet. Het was onduidelijk wat Acantus van huurders verwacht. Samen met hen maakte Acantus afspraken waar een tuin in ieder geval aan moet voldoen.

Positief effect op de buurt
De ervaring van huurders en medewerkers van Acantus is dat de buurtconciërges weten wat er speelt en de huurders in de wijk kennen. Uit onderzoek is gebleken dat de buurtconciërges een positief effect hebben op de buurt. Enkele voorbeelden zijn: veel bewoners vinden het makkelijker Acantus (via de buurtconciërge) aan te spreken, de wijkagent krijgt minder meldingen van overlast binnen en het beeld dat mensen van de wijk hebben is in sommige gevallen verbeterd.

 Back to top button