Aantal verkeersdoden gelijk gebleven in 2014

NederlandIn 2014 zijn 570 mensen omgekomen door verkeersongevallen in Nederland. Na de forse daling van 12 procent in 2013, is het aantal verkeersdoden in 2014 gelijk gebleven. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Rijkswaterstaat, onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Sinds 2000 is het aantal verkeersdoden gehalveerd tot 570 verkeersdoden in 2014. De grootste daling in de laatste vijftien jaar vond plaats onder inzittenden van een personenauto. Ten opzichte van 2013 vielen in 2014 vooral minder dodelijke slachtoffers onder inzittenden van een personenauto in de leeftijdscategorie 18-24 jarigen.

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu): “Na de forse daling van het aantal verkeersdoden in 2013 is het aantal slachtoffers in 2014 stabiel gebleven. Nederland blijft een van de meest verkeersveilige landen ter wereld, maar elk verkeersslachtoffer is er natuurlijk één te veel. Daarom blijf ik samen met provincies, gemeenten en maatschappelijke partners inzetten op een verdere verbetering van de verkeersveiligheid.”

Leeftijd
In de leeftijdscategorie 18-24 jaar is het aantal verkeersdoden afgenomen van 83 in 2013 naar 68 in 2014. Het aantal 65-79 jarigen dat in het verkeer overleed, nam daarentegen toe van 129 in 2013 naar 140 in 2014. Er komen nog altijd relatief veel ouderen (65-plus) om in het verkeer, en dit geldt met name voor ouderen op de fiets: ruim 57% van de verkeersdoden op de fiets was 65-plusser.

Vervoerswijze
Het aantal dodelijke slachtoffers in een personenauto blijft net als voorgaande jaren gestaag afnemen. De meeste dodelijke slachtoffers vallen echter nog wel in deze categorie. Het aantal verkeersdoden in een personenauto daalde van 193 in 2013 naar 187 in 2014. Het dodental onder voetgangers nam af tot 49 in 2014, ten opzichte van 56 in het voorgaande jaar. Het aantal verkeersdoden onder bestuurders of passagiers van een motor of scooter is na het uitzonderlijk lage aantal van 29 in 2013 gestegen naar 55 in 2014. Het dodental onder fietsers en bestuurders of passagiers van brom- en snorfietsen, brommobielen en vrachtauto’s bleef nagenoeg gelijk.

Wegtype
De meeste verkeersdoden vallen op gemeentelijke wegen; van de door de politie geregistreerde verkeersdoden viel 62% op een dergelijke weg. Het aantal geregistreerde verkeersdoden op provinciale wegen kwam uit op 22% van het totaal en 3% van de dodelijke verkeersslachtoffers viel op wegen onder beheer van een waterschap. Het aantal geregistreerde verkeersdoden op Rijkswegen bedroeg 13% van het totaal. Dat is één procent meer dan vorig jaar. Het aantal geregistreerde verkeersdoden nam in 2014 het meeste af op wegen waar maximaal 30 en 50 kilometer per uur mag worden gereden, met respectievelijk 43% en 17% ten opzichte van 2013.

Maatregelen
Minister Schultz werkt nauw samen met lokale overheden en maatschappelijke partners om de verkeersveiligheid verder te verbeteren. Zo heeft Schultz met de Vereniging Nederlandse Gemeenten afgesproken dat alle Nederlandse gemeenten werk maken van een lokale aanpak Veilig Fietsen. Inmiddels is ongeveer 66% van de gemeenten bezig een lokale aanpak te ontwikkelen of hebben zij deze al ingevoerd. Ook zet minister Schultz in op veilige mobiliteit voor ouderen. Zo ontwikkelt TNO met behulp van een subsidie van het ministerie van IenM een ‘slimme fiets’, die vorig jaar voor het eerst op de weg werd getest in het bijzijn van minister Schultz. Daarnaast zijn er ook dit jaar weer verschillende verkeersveiligheidscampagnes. Zo worden weggebruikers via de campagne ‘Aandacht op de weg’ ook dit jaar weer bewustgemaakt van de gevaren van het gebruiken van social media tijdens het rijden.Back to top button