Aanleg heliport Eemshaven belangrijke stap dichterbij

Eemshaven РMet het afgeven van de belangrijkste vergunningen voor de aanleg van een helikopter start- en landingslocatie, waaronder het luchthavenbesluit, de natuurbeschermingswet vergunning  en de barro ontheffing, is de aanleg voor een heliport in de Eemshaven weer een grote stap dichterbij gekomen. Het ontwerpbestemmingsplan wordt naar verwachting nog dit jaar ter inzage gelegd. De vergunningentrajecten zijn daarmee nagenoeg afgerond en ondertussen heeft er ook al een succesvolle testvlucht plaatsgevonden. Daarmee is het zeer aannemelijk dat de heliport Eemshaven in 2017 gerealiseerd kan worden.

Een helikopter landde via de beoogde aanvliegroute op de heliportlocatie in de Eemshaven en voerde daarvandaan verschillende korte testvluchten uit. De bevindingen van onder andere de piloot waren zeer positief en de vluchten bleken technisch prima haalbaar. Maar nog belangrijker waren de meetgegevens van het geluid die ver onder de toegestane normering bleven. Bewoners van Oudeschip en Koningsoord hoorden, zoals al verwacht werd, inderdaad niks van de helikopterbewegingen.

Offshore wind

Groningen Seaports verwacht dat de komende jaren een toenemend aantal bedrijven werkzaam in de offshore (wind)industrie een uitvalsbasis in een haven zal zoeken. Bedrijven in deze sector leveren voor lange tijd werkgelegenheid op, omdat naast de bouw van windturbines dan ook het service/onderhoud vanuit deze uitvalsbasis plaats kan vinden. Voor het vervoer van het personeel en gereedschappen is het, gezien de grote afstanden tot de offshore windparken, naast schepen ook noodzakelijk om helikopters te gebruiken. Groningen Seaports doet haar uiterste best om het havengebied zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor deze bedrijven om zich in de Eemshaven te vestigen. Daarom wil Groningen Seaports deze heliport ontwikkelen.

 

Back to top button