Aandacht voor recreatieve routes bij wegenprojecten

Groningen – De provincie en gemeenten in Groningen gaan bij het plannen van wegenbouwprojecten meer rekening houden met de aanwezigheid van recreatieve routes. Op initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de provincie Groningen hiervoor samen met de 23 Groninger gemeenten, stichting Het Groninger Landschap en Routebureau Groningen op 21 september een overeenkomst ondertekend. Groningen is de eerste provincie waar zo’n convenant wordt ondertekend. Het is de bedoeling dat in het loop van dit jaar de andere provincies volgen.

Nederland heeft een goed netwerk van wandel-, fiets-, en vaarroutes. In de afgelopen jaren is veel geld geïnvesteerd in aanleg, onderhoud en gebruik van deze routes.
Tot nu toe werd bij de aanleg en het onderhoud aan wegen en de bouw van bruggen niet altijd rekening gehouden met deze routes. Daardoor kwam het voor dat hierbij ingrepen in de omgeving werden gedaan, zodat doorgaande routes doorsneden werden. Dit gaat nu veranderen. Met het convenant spreken de provincie, de gemeenten, het Routebureau Groningen en stichting Het Groninger Landschap af dat ze in een vroeg stadium met elkaar in gesprek gaan om hier een goede oplossing voor te vinden. Landelijk is een speciale digitale kaart ontwikkeld waarop de recreatieve routes ingetekend zijn. Beleidsmakers kunnen deze kaart gebruiken bij het ontwikkelen van hun plannen.

Back to top button