5Groningen gaat op zoek naar indoor testlocatie

Groningen – Het testen van toepassingen met 5G door 5Groningen gaat gewoon door. Vandaag werd door staatssecretaris Keijzer bekend gemaakt dat de 3,5 GHz frequentie vanaf 2022 in heel Nederland beschikbaar komt voor 5G. Hiertoe worden de activiteiten van de veiligheidsdiensten in Burum op termijn naar het buitenland verplaatst.

De staatssecretaris laat daar een onderzoek naar doen. 5Groningen, een programma van Economic Board Groningen (EBG), gaat gewoon door met het uitvoeren van 5G projecten in Noord-Groningen. Tot de verhuizing van Burum een feit is, wordt voor enkele testen eventueel uitgeweken uit naar locaties buiten de regio. Daarnaast wordt een indoor testlocatie in Noord-Groningen gezocht.

Waar geen gebruik gemaakt hoeft te worden van de 3,5GHz frequentie (700 MHz en 26 GHz), blijft 5Groningen conform plan testen in Noord-Groningen. Daardoor kunnen de regionale bedrijven onverstoorbaar doorgaan met het ontwikkelen van hun innovaties in Groningen en kunnen deze bedrijven hun technologische voorsprong verder uitbouwen. Daarnaast worden in samenwerking met Agentschap Telecom indoor- en outdoor testlocaties in Noord-Groningen gezocht, waar wel met 3.5GHz kan worden geëxperimenteerd zonder de interceptie-activiteiten in Burum te verstoren.

Pilots blijven testen op andere frequenties Ongeveer een kwart van de pilots in het 5Groningen project heeft de 3,5 GHz nodig, want dat is de meest belangrijke frequentie voor het testen van 5G. In Europa is deze frequentie als dé standaard frequentie aangewezen en andere Europese landen zijn al begonnen hiermee te testen.

Voorbeeldpilots van 5Groningen zijn testen met drones voor monitoring van landbouwgewassen, autonoom vervoer over water en land, en live streams van hoge kwaliteit beelden van en naar locaties zonder vast internet in de evenementenindustrie. Voor deze testen wordt zo nodig uitgeweken naar locaties onder de lijn Amsterdam-Zwolle, waar van de overheid wel getest mag worden met deze frequentie.

“Indien nodig gaan we deze pilots deels buiten het gebied uitvoeren bij beschikbare locaties van onze telecompartners Vodafone en KPN”, geeft Peter Rake, programmamanager 5Groningen bij EBG, aan. “Zo krijgt het regionale bedrijfsleven dat meedoet met deze pilots de gelegenheid om de testen onverminderd uit te voeren.  En we houden de positieve effecten op werkgelegenheid en de innovatieve bedrijvigheid in ons gebied. Tevens onderzoeken we of we in Noord-Groningen indoor wel met deze frequentie kunnen testen, bijvoorbeeld in lege fabriekshallen. Ook de komende tijd zal er volop getest worden, tientallen pilots zijn in opstart met indrukwekkende innovaties in allerlei sectoren.”

Back to top button