45 miljoen euro voor nieuw banenplan in Groningen

DelfzijlBij het bedrijf BioMCN op het Chemiepark in Delfzijl is in aanwezigheid van minister van Sociale Zaken en Werk, Lodewijk Asscher en economie gedeputeerde Yvonne van Mastrigt het sectorplan ‘Groningen op voorsprong’ van start gegaan.  De werkgevers- en werknemersorganisaties in Groningen hebben vorig jaar samen met de provincie Groningen de handen ineen geslagen en hebben een plan gemaakt dat in Groningen moet zorgen voor extra scholing, arbeidsinstroom en begeleiding voor jongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Verder wordt in het plan ingezet op behoud van oudere vakkrachten, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Met het inzetten op de Regeling Cofinanciering Sectorplannen van het ministerie van SZW geven werknemers- en werkgeversorganisaties samen met lokale en provinciale overheden en bedrijven en instellingen in de provincie Groningen, een belangrijke extra impuls om de specifieke regionale arbeidsmarktproblematiek op te lossen. Het Sectorplan voor de arbeidsmarktregio Groningen kent een totale omvang van 45 miljoen euro. De werkgevers en vakbonden in de regio investeren zelf 27 miljoen euro. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte vandaag bekend dat hij voor dit plan zo’n 18 miljoen euro beschikbaar stelt.

In het plan hebben sociale partners en de provincie onder meer afgesproken dat er een nieuw mobiliteitscentrum in de stad Groningen komt waar ruim 7.000 trajecten worden aangeboden. In ieder geval zullen ruim 1.000 mensen worden begeleid naar ander werk en ruim 4.500 werknemers worden om- of bijgeschoold onder andere naar de bouw, chemie en energie. Verder komen er 475 extra BBL-banen voor jongeren. Het is de bedoeling dat er 195 kwetsbare werknemers instromen. Dat zijn mensen die onvoldoende gekwalificeerd zijn en/ of een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Hieronder zijn 170 jongeren en 25 ouderen.

Het sectorplan ‘Groningen op voorsprong’ biedt meerdere subsidiemogelijkheden voor bedrijven:
– voor oudere werknemers voor  het begeleiden van in te stromen jongeren en kwetsbare werknemers op de werkvloer voor de overdracht van kennis en ervaring;
– voor het bij- en omscholen van werknemers;
– EVC (erkenning van verworven competenties)  trajecten ten behoeve werknemers die hun competenties willen aantonen;
– Het toekomstgericht scholen van werknemers;
– Het onder bepaalde voorwaarden in dienst nemen van kwetsbare werknemers:
– Het in dienst nemen van BBL’ ers (beroepsbegeleidende leerweg);

De projectcoördinatie en administratie van de regeling ‘Groningen op Voorsprong’ wordt uitgevoerd door het SNN. Het SNN start een  voorlichtingscampagne. Zo vindt op 10 maart  een eerste voorlichtingsbijeenkomst plaats voor bedrijven. Geïnteresseerde bedrijven kunnen via de website van het SNN meer informatie krijgen en hun eigen aanvragen daar indienen: www.snn.eu/opvoorsprong.

[gallery_bank type=”images” format=”thumbnail” title=”false” desc=”false” responsive=”true” special_effect=”none” animation_effect=”bounce” album_title=”false” album_id=”58″]


Back to top button