4.800 Groningse kinderen doen mee aan Vakantielezen van de Bibliotheek

Regio – Dit jaar doen 4.800 basisschoolkinderen in de provincie Groningen mee aan Vakantielezen van de Bibliotheek. Vakantielezen stimuleert kinderen tussen de 6 en 8 jaar om ook in de zomer te blijven lezen. Tijdens de vakantie lezen deze beginnende lezers namelijk vaak een stuk minder dan gedurende het schooljaar en daar kan hun leesvaardigheid flink onder lijden.

Aan het einde van het schooljaar bezoeken basisschoolklassen één van de Groningse bibliotheken voor het project Vakantielezen. Tijdens het bezoek kiezen de leerlingen een aantal boeken uit om mee naar huis te nemen. Op die manier hebben zij leesvoer voor de zomervakantie. In het nieuwe schooljaar bezoekt de bibliotheekmedewerker de klas op school en krijgen alle kinderen een diploma.

Zomerdip
Tijdens de zomervakantie lezen kinderen vaak een stuk minder dan gedurende het schooljaar. Dit heeft negatieve gevolgen voor hun technische en begrijpende leesvaardigheid, zo is uit onderzoek gebleken. Deze zogeheten zomerdip komt vooral voor bij beginnende lezers uit groep 3. De Groningse bibliotheken hebben twee jaar geleden het project Vakantielezen geïnitieerd om samen met basisscholen en ouders deze zomerdip te voorkomen. De eerste editie kende ruim 3.000 deelnemende leerlingen en vorig jaar waren dit er 4.200. Dit jaar doen er nog meer scholen mee: 4.800 leerlingen. Vakantielezen is niet alleen bedoeld om de zomerdip onder deze leerlingen te voorkomen, maar ook om te laten zien dat lezen altijd en overal leuk is. En hoe meer je oefent, hoe leuker het lezen wordt!

VakantieBieb
Biblionet Groningen, het netwerk van Groningse bibliotheken geeft alle kinderen en volwassenen de mogelijkheid om in de vakantie te blijven lezen, onder meer door de VakantieBieb-app die door iedereen is te downloaden. De app voor tablet en smartphone biedt een gratis kennismaking met e-books voor het hele gezin. Ideaal voor in de vakantieperiode.



Back to top button