21 Leerlingen van de George Martens School ontvangen een diploma

Appingedam – Het was maandag een heel bijzondere dag voor de schoolverlatende leerlingen en hun docenten van de George Martens School in Appingedam.

Een diploma krijgen is voor eindexamenleerlingen van het voortgezet onderwijs een heel normale gebeurtenis. Leerlingen uit het praktijkonderwijs kregen, na het afronden van hun opleiding, tot nu toe geen diploma, maar alleen een getuigschrift.

Vanaf het schooljaar 2021-2022 zijn alle praktijkscholen verplicht om een diploma uit te reiken aan de leerlingen. Dit jaar is de George Martens School daar vast mee gestart.

Eindgesprekken
Op maandag 8 en dinsdag 9 juni werden er “eindgesprekken” gehouden met de leerlingen die de school verlaten voor werk of vervolgopleiding. Tijdens deze eindgesprekken hebben de leerlingen prachtige PowerPoint presentaties of filmpjes laten zien of mooie mondelinge presentaties gegeven. Verbazingwekkend goed waardoor de examinatoren enorm trots zijn op deze geweldige prestaties.

Twee leerlingen hebben na een tweede kans alsnog hun diploma mogen ontvangen, een fantastisch resultaat; 100 % geslaagd.

Met een PrO diploma vergroten de leerlingen hun kansen op de arbeidsmarkt en hopen we dat ze een baan in de regio vinden.

Back to top button