20 jaar na oprichting ‘stopt’ Stichting Behoud Weiwerd

Weiwerd – Nadat op 10 november 1995 uit onvrede met de situatie in Weiwerd de stichting Behoud Weiwerd werd opgericht, heeft het bestuur besloten om exact na 20 jaar op 10 november 2015 haar activiteiten te beëindigen. De doelstellingen zijn bereikt en de toekomst van Weiwerd is veiliggesteld met de voorziene vaststelling medio november van het bestemmingsplan Weiwerd. Groningen Seaports heeft het gebied in beheer en zorgt voor het onderhoud van de wierde en uitgifte van bouwkavels. Nu is het alleen nog wachten op de ‘gedroomde’ bouw van bedrijfjes op de wierde, zodat het dorpsbeeld weer terugkeert in een nieuw jasje.

De afgelopen 4 jaar is ruim een miljoen euro in Weiwerd geïnvesteerd. De eeuwenoude wierde is opgeknapt met beschikbare gelden uit het Waddenfonds, zodat het klaar is om de eerste belangstellende bedrijven op Brainwierde Weiwerd op een van de ruim 25 klaarliggende kavels te ontvangen. Geen grote bedrijven, maar bedrijven die passen in de kleinschalige kavelopzet.

Bij de start van de activiteiten in 1995 had de stichting niet kunnen voorzien dat zij 20 jaar later nog zou bestaan. Voor ogen stond het behoud van de nog aanwezige bebouwing, waarbij er weer een waardige functie aan Weiwerd zou worden gegeven, zodat het de sfeer van vroeger zou behouden. Een kort geding – eind negentiger jaren van de vorige eeuw – kon niet voorkomen dat we sloopvergunningen met succes konden tegenhouden. De komst van krakers was de druppel voor Groningen Seaports om in korte tijd een aantal beeldbepalende panden in Weiwerd te laten slopen. Daardoor werd Weiwerd alleen maar leger en leger. We hebben ons toen wel eens afgevraagd waar al onze inspanningen voor nodig waren en of het het waard was om door te gaan. De oprichter van de stichting – Derk Huizinga – is in 2007 gestopt, waarna het overgebleven 3-mans bestuur de uitdaging is aangegaan om Weiwerd op de kaart te houden. Dat is gelukt. In onze jarenlange ijverige inzet, hebben we directeur Harm Post maar ook medewerkers van Groningen Seaports zover gekregen dat zij uiteindelijk een kansrijk verdienmodel in Weiwerd zagen: een historische wierde waarin de kenmerkende patronen van een radiaire wierde de boventoon blijven voeren, maar in een moderne nieuwe bebouwde omgeving.

De stichting beëindigd de werkzaamheden, maar de verdwijnt nog niet helemaal van het toneel. Het is de bedoeling dat er een boek wordt samengesteld van de 20 jaar inzet dat leek te beginnen als een heilloze weg, maar uiteindelijk positief eindigt als Brainwierde Weiwerd. Hoe lang het schrijven aan het boek gaat duren is onbekend, maar er is over 20 jaar inzet in ieder geval genoeg te schrijven. En voor de broodnodige subsidiemogelijkheden is het handig om een stichting structuur ter beschikking te hebben. Daarmee is gelijk verklaard dat de stichting nog even blijft voortbestaan, maar voor de bühne met het behalen van haar doelstellingen haar afscheid eigenlijk al viert.Back to top button