125-jarig bestaan Leger des Heils Korps Delfzijl

Delfzijl – Korps Delfzijl van het Leger des Heils bestaat dit jaar 125 jaar. Op 21 juli 1894 n.l. werd in Delfzijl een Leger des Heils-korps opgericht. Kapitein Bink en luitenant Slootenbeek werden de eerste officieren. Korps Delfzijl ontwikkelde zich niet slechts als kerkgenootschap, maar ook als instantie om christelijk dienstwerk te verrichten aan de medemens in nood.

Het korps heeft dit sinds 1894 proberen waar te maken onder verschillende officieren. Dit geschiedde naar aanleiding van godsdienstige roeping en naar het voorbeeld van William Booth, onze oprichter internationaal, en majoor Bosshardt, die in Nederland een groot voorbeeld is geweest. Het zal altijd de drijfveer van het korps blijven. Niet vergeten mag worden dat het Leger des Heils in heel N.O.-Groningen actief is geweest.

Anno 2019 geven Bineke en Peter Berkenbosch als (auxiliair) kapitein leiding aan heilssoldaten en vele vrijwilligers. De kledingwinkel is een voorbeeld van onze activiteiten. Individueel kan hulp op maat verleend worden. Als ons korpsgebouw open is, wordt wie er ook maar behoefte aan heeft uitgenodigd voor ontmoeting en eventueel gesprek bij een kopje koffie of thee. Het gaat daar niet in eerste instantie om iemands geloof. Welkom is iedere mens, ongeacht waar hij of zij vandaan komt, geaardheid, politieke of godsdienstige overtuiging. Het welkom zijn van iedereen en het lenigen van menselijke nood staan zo hoog in het vaandel van het Leger des Heils.

Het korpsjubileum gaat gevierd worden in het derde weekend van oktober. Op zaterdag 19 oktober zijn er optredens van de Nationale Jeugd Brassband onder leiding van Robbert Marseille in de centra van Appingedam en Delfzijl (Aanvang om ca. 14.15 uur). Deze zaterdag wordt vanaf 19.30 uur een feestelijk concert gegeven in de christelijk Gereformeerde Kerk De Lichtkapel aan de Huibertplaat door de Nationale Jeugd Brassband o.l.v. de kapelmeester. Medewerking wordt verleend door de zanggroep De Pelikaan uit Appingedam en door Edwin Romp, piano. De zaal is open vanaf 18.45 uur; de entree bedraagt € 5,00.

Het korpsjubileum wordt kerkelijk op zondagmorgen 28 oktober gevierd in een eredienst. De feestelijke samenkomst begint om 10.00 uur in het korpsgebouw, Skagerrak 89a te Delfzijl.. De leden van het prachtige muziekkorps begeleiden deze jubileumviering, die geleid zal worden door majoor Freek van der Werf, muzikaal. Belangstellenden voor het concert in De Lichtkapel en de samenkomst in ons korpsgebouw heten wij hartelijk welkom. Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan verschijnt er een jubileumboek, waarin o.a. de korpsgeschiedenis aan de orde komt. Het boek is samengesteld door Onno Weinberg met medewerking van majoor Tineke van Huffelen en diverse korpsgenoten uit Delfzijl.

Back to top button