1000 banen en werk voor lokale werkgevers in de aardbevingsregio

Uithuizen – De betrokken partijen in de aardbevingsregio – de 12 gemeenten, provincie Groningen, Nationaal Coördinator Groningen, CVW, NAM en de Arbeidsmarktregio Groningen – willen 1000 banen scheppen in vooral de bouw- en technieksector.

Werkzoekenden en lokale werkgevers krijgen hierdoor kansen in het werk dat de komende jaren in de regio wordt aanbesteed. De partijen vragen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher, om ondersteuning voor deze werkgelegenheidsaanpak in Groningen.

Voorzitter Arbeidsmarktregio Groningen Roeland van der Schaaf: ‘Concreet is ons verzoek aan de minister een bedrag van zes miljoen euro beschikbaar te stellen. Zo draagt hij bij aan het programma ‘Kansrijk Groningen’. En borgen we dat de groei van de werkgelegenheid in het aardbevingsgebied ten goede komt aan de werkzoekenden en werkgevers uit Groningen.’

De minister heeft deze wens zelf uitgesproken op 11 juli 2016, toen hij het convenant Arbeidsmarkt Aardbevingsgebied met de partners in de regio ondertekende.

Social return bij aanbestedingen

De samenwerkende partners in Groningen hebben de afspraken uit het convenant omgezet in concrete acties.

Zo is een volledige regionale inkoopkalender gemaakt van de opdrachten die in de regio worden aanbesteed en uitgevoerd. De aanbestedingen van opdrachten worden waar mogelijk via social return ingevuld. Dat betekent dat een percentage van alle aanbestedingsbedragen wordt ingezet om lokale werkzoekenden aan werk te helpen. In overleg met de werkgevers bieden we hiervoor scholings- en leerwerktrajecten aan. Binnen de arbeidsmarktregio is hiervoor het Arbeidsbemiddeling Bouw Coördinatie (ABC) opgezet. De wens is dat vooral lokale werkgevers gebruik maken van de aanbestedingen.

Investeren in opleiden

Op basis van de regionale inkoopkalender en de verwachte werkzaamheden van Centrum Veilig Wonen is de voorzichtige schatting dat het werk de komende vier jaar voor minimaal 1000 werkzoekenden een baan oplevert. Verwacht wordt dat, na het volgen van een opleiding, in ieder geval 500 personen die nu afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering, aan het werk kunnen gegaan. In veel gevallen is een investering in de vorm van een opleiding en begeleiding noodzakelijk.

Hulp van minister Asscher

Burgemeester van Eemsmond, Marijke van Beek: ‘De ambitie van onze regio is om de achterstand in werk en arbeidsparticipatie om te buigen en een kwantitatieve en kwalitatieve impuls te geven aan de eigen arbeidsmarktregio. Om dit mogelijk te maken is de hulp van de minister van SZW wenselijk.’

Daarbij worden niet alleen financiële middelen gevraagd, maar ook de regelruimte om deze middelen zo goed mogelijk in te zetten om de gestelde doelen te behalen.

Back to top button